LCA
LCA
scroll
- Børsen bør genopbygges bæredygtigtHistorisk bevidsthed i genopbygningen af Børsen handler ikke kun om arkitektonisk udtryk, men også om bæredygtighed, mener Konstruktørforeningen.

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Allerede mens flammerne endnu stod ud af Børsen, begyndte den offentlige samtale om genopbygningen af den ikoniske bygning. Brian Mikkelsen, der er direktør for Dansk Erhverv, som ejer Børsen, meldte da også hurtigt ud, at Børsen skal genopbygges, uanset hvad det koster.

Spørger man henholdsvis formand og næstformand for Konstruktørforeningen, Kirsten Nielsen og Jette Leth Fejerskov Djælund, bør genopbygningen dog ske med bæredygtighed som et af de bærende principper.

- Børsen er faktisk et eksempel på bæredygtigt byggeri, fordi bygningen har eksisteret i 400 år og har ændret funktion efter skiftende behov. En bæredygtig mulighed er derfor at genopbygge på en måde, så den nye bygning også kan holde i 400 år, siger Kirsten Nielsen.

En anden mulighed for at genopbygge Børsen bæredygtigt er at tænke i genanvendelse og undersøge mulighederne for at bruge nogle af materialerne fra den tidligere bygning.

Ifølge Jette Leth Fejerskov Djælund er det lige nu for tidligt at sige, hvor meget der egentlig ville kunne genbruges, men den egentlige problematik ligger i de lovmæssige benspænd:

- Vi er i stigende grad blevet underlagt dokumentationskrav for byggematerialer, så vi sikrer kvalitet og ansvarsfordeling.

- Problemet er, at for strenge krav spænder ben for ønsket om anvendelse af genbrugsmaterialer. Det betyder, at det kan blive for risikabelt at tage ansvar for materialerne.

Derfor har Kirsten Nielsen også en klar opfordring til politikerne:

- Dette bør være en øjenåbner for politikerne omkring en problematik, som branchen allerede ser alt for tydeligt, og som vi meget gerne uddyber.

- Lad Børsen være en anledning til at kigge grundigere på dokumentationskravene, så vi lettere kan bygge med genanvendte materialer og dermed mere bæredygtigt.

Branden i Børsen er af mange blevet kaldt et tab af dansk kulturarv, og flere kalder også på, at en genopbygning bør ske med blik for bygningens historie. Og det kan også gøres med en bæredygtig genopbygning, lyder det fra Jette Leth Fejerskov Djælund:

- Historisk bevidsthed strækker sig både bagud og fremad i tid, og vi kan også genopbygge Børsen ud fra vores nutidige idealer og ambitioner om bæredygtighed. Den beslutning, vi træffer, skal gerne kunne give mening de næste 400 år.

-dc

19/4 2024