Aktuelle nyheder - Byggeri

Brug for skærpet overvågning af boligmarkedet

Brug for skærpet overvågning af boligmarkedet

Men der er ifølge Dansk Industri ikke umiddelbart behov for indgreb mod de høje boligpriser

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det var frygtet fra flere sider, at politikerne ville gå i panik over de seneste anbefalinger fra ’Det Systemiske Risikoråd’, der opfordrer til indgreb på boligmarkedet for at standse de høje priser på boliger i ikke mindst de store byer.

Rådet anbefaler blandt andet yderligere begrænset adgang til afdragsfrihed, men politikerne har is i maven og følger især råd fra vismændene om at have ’is i maven’.

Og det er der tilfredshed med i Dansk Industri, der dog erkender, at der er behov for skærpet overvågning af boligmarkedet:

- Det er uholdbart, hvis man flere år i træk har tocifrede procentvise vækstrater i prisudviklingen på de forskellige boligtyper. Men vi forventer, at toppunktet er nået i 1. halvår 2021, og at der derfor ikke er behov for et politisk indgreb i denne omgang, siger DI´s boligøkonom Bo Sandberg.

Rationelt begrundet
Han mener, at pris- og handelsaktiviteten er ’rationelt begrundet i reelle økonomiske forhold’, der dels viser nogle varige tendenser til lav rente, stigende disponible indkomster og øget opsparing.

Og dels en midlertidig effekt af det seneste års coronanedlukning, som har givet øget fokus på boligforbrug, fremrykning af bolighandler og mangel på alternative ting at bruge penge på:

- Derfor bør man som minimum afvente og se, hvordan markedet reagerer, når de midlertidige effekter er klinget af til efteråret, og når det ikke i lige så udtalt grad som nu er tale om ’sælgers marked’, siger Bo Sandberg videre.

Fornuftig boligbyrde
Han henviser til, at der allerede er strammet markant på boligmarkedet i årene efter finanskrisen, ligesom den såkaldte ’boligbyrde’ – boligudgifter i procent af disponibel indkomst – er relativt lav i det meste af landet:

- Og allerede nu har vi faktisk set en opbremsning i antal bolighandler, især på sommerhusmarkedet. Mange planlagte boligkøb er blevet fremrykket til 2020 og begyndelsen af 2021, men de kommer så i sagens natur ikke til at foregå det næste års tid, hvor handelsaktiviteten nok bliver lidt mere moderat, og det opadgående prispres ligeså, siger boligøkonomen.

En god løsning i 2024
Han er godt tilfreds med, at politikerne mere lytter til de økonomiske vismænd end til Det Systemiske Risikoråd:

- Indgreb i boligmarkedet er altid alvorlige, idet de berører mange familiers økonomi meget direkte. Efteråret byder sandsynligvis på en vis selvregulering af markedet med svagt stigende renter og færre bolighandler. Og måske allervigtigst kommer der – populært sagt – ’en god løsning i 2024’, hvor boligskatterne bliver indrettet, så de tager toppen af konjunkturudsvingene. Og netop de kommende skatteregler vil formentlig allerede blive indregnet og afspejlet i prisudviklingen på især ejerlejlighedsmarkedet i 1-1½ år forud for, at det nye skattesystem træder i kraft, siger Bo Sandberg.

DI ønsker lavere rentefradrag
DI vil dog ikke udelukke, at det kan være fornuftigt at politikerne ser på muligheden for at sænke det høje rentefradrag fra 33 procent til 25 procent.

Men det skal tænkes sammen med den øvrige kapitalbeskatning, hvor DI anbefaler, at provenuet fra et eventuelt sænket rentefradrag bruges til at lempe de højeste kapitalindkomstskatter, så der bliver bedre balance mellem skatten på kapital og på ejerboliger.

Læs mere om Byggeri

23/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.