Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Byggeeksport for milliarder kan være truet

Sidste år eksporterede byggeriet for 66 milliarder kroner. i alt. To tredjedele af byggevarer- og tjenester går til andre lande i EU. Derfor bekymrer det Dansk Byggeri, hvis EU gør det sværere at udstationere medarbejdere

Del artiklen på

EU har traditionelt været Danmarks største eksportmarked. Sidste år eksporterede danske virksomheder for 612 mia. kr. til de andre EU-lande. Det svarer til 55 procent af den samlede danske eksport.

Men for bygge- og anlægsvirksomhederne spiller EU en endnu større rolle, viser Dansk Byggeris Eksportanalyse 2018.

Sidste år eksporterede bygge- og anlægsvirksomhederne for 66 mia. kr. i alt. To tredjedele eller hvad der svarer til byggevarer og -tjenester for godt 43 milliarder kr. blev afsat i EU.

- Det betyder, at byggeriets eksportvirksomheder er dybt afhængige af, at EU's indre marked fungerer optimalt, siger international chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri.
Store muligheder i eksport af tjenesteydelser til EU

Forringelser i udstationeringsdirektiv
EU-Kommissionen understreger, at der er stort potentiale i at få EU’s indre marked for tjenester til at fungere bedre.

- I byggeriet støtter vi fuldt ud EU-Kommissionens ambition. Danske bygge- og anlægsvirksomheder er i front, når det gælder specialer inden for eksempelvis brobyggerier og etablering af vindmølleparker og havne. Derfor ser vi med bekymring på de forringelser, der ligger i det nye udstationeringsdirektiv, siger Henriette Thuen.

Det nye udstationeringsdirektiv, der er på vej i EU, vil blandt andet forkorte den periode, en medarbejder kan udstationeres. Og samtidig skal virksomhederne sætte sig ind i eksportlandets regler om løn- og arbejdsvilkår i langt højere grad end i dag.

På ministerråedsmøde i juni
EU-Parlamentet behandlede det nye udstationeringsdirektiv på deres samling i Strasbourg 29. maj og herefter skal det på ministerrådsmødet i juni.

- I bedste tilfælde er det blot endnu en administrativ byrde, man lægger på virksomhederne. I værste fald mister danske virksomheder konkurrenceevne og bliver hjemme, siger international chef Henriette Thuen, Dansk Byggeri.

-jhn

Læs mere om Byggeri

13/6 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder