Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggematerialer er dyrere end lønningerKilde: Danmarks Statistik

Byggematerialer er dyrere end lønninger

En analyse fra SMVdanmark viser, at inflationen for alvor har bidt sig fast i priserne på byggematerialer, og at det dermed aldrig har dyrere at købe byggematerialer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Priserne på byggematerialer til boligbyggeri er steget langt mere end lønudgiften, men mens nogle materialer stiger voldsomt i pris, falder andre næsten tilsvarende.

De seneste 12 måneder er prisen på eksempelvis cement steget med 20 procent og sten og beton med 13 procent. Der er stigninger, der kommer ovenpå de i forvejen høje prisstigninger på byggematerialer i begyndelsen af 2021. Dermed er byggematerialer i gennemsnit mere end 20 procent dyrere end for blot to år siden.

Køkkener i stedet for rejser
Martin Kyed, der er cheføkonom i SMVdanmark, forklarer, at det enorme prishop grundlæggende skyldes, at der under corona blev pumpet flere penge ud i økonomien, og da rejser og restaurantbesøg ovenikøbet blev forhindret, blev der i stedet bygget nye køkkener og carporte:
- Da lagrene af byggematerialer blev brugt op, begyndte prispresset for alvor, og prisstigningerne lander naturligvis i sidste ende lande hos kunderne. Det stiller selvfølgelig krav til byggevirksomhederne om, at de får tilpasset deres priser og kontrakter i tide, så det ikke presser deres rentabilitet, siger Martin Kyed.

Fire gange så høje stigninger på materialer
Ser man specifikt på prisudviklingen på byggematerialer til boligbyggeri, overgår den udgiften til arbejdsomkostninger.

Det er altså ikke arbejdsomkostningerne, der dominerer den endelige pris på byggerier. Det er udelukkende byggematerialerne, der skaber et prishop.

Mens materialeprisen til boligbyggeriet er steget med over 20 procent, er lønomkostningen kun steget med cirka fem procent siden begyndelsen af 2021.

Metalpriser falder
Ifølge Martin Kyed varierer udgifterne betydeligt i forhold til, hvilket byggeri der er tale om. På varer som jern og stål, mineraler og aluminium er priserne faktisk faldet – dog fra et højt prisleje - med mellem 13 - og 24 procent de seneste 12 måneder:

- Trods prisrekorden virker det som om, niveauet har fundet et nærmest stabilt leje. Og der er stadig høj aktivitet i dele af byggebranchen, så jeg ser ikke billigere materialer for mig. Det er faktisk intet, der peger i den retning, siger Martin Kyed.

Han finder det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen gennem de seneste 1½ år har oplevet aflyste udbud fra blandt andre kommuner med den begrundelse, at priserne er for høje:

- Offentlige myndigheder bør forholde sig mere nøgternt til den nye situation, hvor prisniveauet i samfundet er steget. Det betyder blandt andet, at anlægsbudgetterne skal opjusteres, så de modsvarer de nye markedspriser, slutter han.

Læs mere om Byggeri

2/6 2023