LCA
LCA
scroll
Bygherreforeningen vil hjælpe kommunerne i en grønnere retningFoto: Bygherreforeningen.

Bygherreforeningen vil hjælpe kommunerne i en grønnere retning

Ny guide skal hjælpe ejendomschefer med at få bedre styr på ejendomsstrategien og bæredygtigheden i kommunale byggerier og porteføljer. Guiden er støttet af Realdania

Landets 98 kommuner står overfor enorme udfordringer med at sikre de fysiske rammer for velfærden i de kommende år.

Det gælder uanset, om der er tale om nybyggeri eller vedligeholdelse og udvikling af den eksisterende ejendomsportefølje.

Dette betyder et øget pres på kommunale bygherreorganisationer og ejendomscentre og et øget behov for at kunne arbejde strategisk med bæredygtighed.

Bygherreforeningen lancerer nu en guide, der skal hjælpe ejendomschefer med at få bedre styr på ejendomsstrategien og bæredygtigheden i kommunale byggerier og porteføljer. Guiden er støttet af Realdania.

I 2023 foretog Bygherreforeningen en analyse blandt 29 af landets kommuner - bredt repræsenteret både geografisk og størrelsesmæssigt - der viste, at kommunerne befinder sig strategisk på meget forskellige stadier i at implementere bæredygtighed i deres ejendomsportefølje.

Analysen konkluderer, at implementering af bæredygtighed ikke kun handler om konkrete tiltag, men i høj grad også om forandringsparathed- og ledelse i bygherreorganisationen.

Derfor har Bygherreforeningen med støtte fra Realdania udarbejdet en guide, der kan hjælpe de kommunale ejendomschefer og andre med strategisk ansvar med at sætte fokus på bæredygtighed gennem kommunale ejendomsstrategier.

- Guiden er tænkt som et redskab for den ejendomschef, der har brug for at få styr på sin strategi i en struktureret proces og med et godt greb om forandringsprocessen og –ledelsen.

- En styret proces sikrer, at strategien bliver kvalificeret, implementeret og fulgt op på, og at kommunen opnår sine miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighedsmål i porteføljen, udtaler Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

Stort potentiale i strategisk indsats
Ifølge Graves Simonsen går kommunerne glip af et stort potentiale i forhold til bæredygtig omstilling:

- Kommunerne har potentiale til at være frontløbere i den grønne omstilling, både fordi de skal leve op til borgernes og samfundets forventninger som en af samfundets vigtigste søjler inden for velfærd, og fordi de udfordres af nationale og globale krav om at levere på både klima- og bæredygtighedsdagsordenen.

- Det kræver nye ambitioner, beslutninger og kompetencer, siger han.

Men i en travl hverdag kan det være vanskeligt at afse tid til at tænke og arbejde strategisk og langsigtet, når krav om økonomisk bæredygtighed fra politisk niveau og ønsker om social og miljømæssig bæredygtighed fra brugere og samfund skal gå op i en højere enhed.

- Kommunerne har i dag en meget forskellig tilgang til at arbejde med bæredygtighed i ejendomsporteføljen. Og samtidig ligger der et stort ansvar i at løfte netop den opgave i de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner.

- Vi håber, at analysen og den nye guide kan være brugbare redskaber, når kommunerne arbejder med bæredygtighed i det byggede miljø, siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

Om guiden

Analysen af strategier og forankring af bæredygtighed i bygge- og ejendomsfunktionerne bygger på interviews, workshops, seminarer og dialoger med ejendomschefer og projektledere i 29 kommuner og viser et meget varieret billede af kommunernes modenhed og strategiske tilgang til at arbejde med bæredygtighed i porteføljen.

Guiden til strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisationbygger på analysens resultater og konklusioner, yderligere interviews, dialoger og workshops med ejendomschefer i overvejende de samme kommuner om deres konkrete behov for værktøjer og metoder ift. strategiarbejde.

Begge publikationer er udarbejdet af Bygherreforeningen med støtte fra Realdania som led i initiativet 'Sammen om bæredygtigt byggeri', der havde til formål at understøtte mere bæredygtighed i forbindelse med investeringer i nybyggeri og renovering affødt af det midlertidigt hævede anlægsloft under COVID-19.

Guiden kan downloades her.

-dc

2/4 2024