Aktuelle nyheder - Byggeri

Bygherrerne skal blive bedre til at være bygherreSekretariatschef i BAT-kartellet, Gunde Odgaard

Bygherrerne skal blive bedre til at være bygherre

BATkartellets sekretariatschef, Gunde Odgaard efterlyser i en henvendelse til Folketingets Boligudvalg en bedre udbudspolitik ved offentlige bygge- anlægsarbejder

Del artiklen på

Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Gunde Odgaard mener, at der de senere år har været forskellige offentlige bygge- og anlægsudbud, hvor man bagefter må ’undre sig over, hvorfor det netop var de entreprenører, udførende virksomheder og rådgivere, der fik opgaverne.


Han henviser til supersygehusene, Niels Bohr Bygningen, Storstrømsbroen, Metroen, samt letbanerne i Aarhus og i Odense:

- Eksemplerne er desværre mange, hvor udførende entreprenører og/eller rådgiverne ikke har været opgaven værdig. Ikke har kunnet løse opgaven i den ønskede kvalitet, har haft et ekstremt dårligt arbejdsmiljø, dårligt samarbejde på pladsen mellem de involverede parter, tidsfrister der skrider, budgetter der overskrides og vi kunne blive ved, skriver Gunde Odgaard.

For meget matematik og udbudsmodeller
Han peger på, at målet for alle må være at få det bedst mulige byggeri med mindst mulige problemer, men sådan er det ifølge sekretariatschefen ikke i dag:

- Det er den måde, det politisk er bestemt, hvordan opgaverne udbydes, som bærer en stor del af skylden. Før udbudsreglerne ændres bliver det ikke bedre, siger Gunde Odgaard til BygTek.
Han mener, at udbudsreglerne det hele for offentlige og almene bygherrer bliver mere og mere matematisk med pointmodeller, to-kuvertsystemer, bedømmelseskriterier og beregningsmodeller.

Han efterlyser, at også bygherrens erfaring og skøn har en vis betydning, og at det skal spille en selvstændig rolle i udbuddet:

- Matematiske modeller er lette at afkode og dermed manipulere og imødekomme for de useriøse entreprenører og rådgivere. Så vi må stille præcise krav i stedet for en stram styring af bedømmelseskriterier, der ofte ender med den laveste pris i stedet for det bedste bud, siger Gunde Odgaard!

Tilbudsfeltet er udvidet
Samtidigt er tilbudsfeltet ifølge BAT-kartellets sekretariatschef blevet kraftigt udvidet. Nu byder entreprenører, som vi traditionelt ikke har set i Danmark, ind på opgaverne:

- Entreprenører som, hvis vi skal sige det pænt, har en anden forretningsmodel og forretningsetik, end hvad vi har været vant til. Den måde, vi udbyder på, tager ikke hensyn til disse forandringer, konstaterer han og peger på, at offentlige udbud bør tage deres udgangspunkt i en udbudsform, der meget mere dialogbaseret:

- Dialogbaseret udbudsform er naturligvis et lidt upræcist begreb. Vi opfordrer imidlertid bygherrerne til at gøre brug af dialog før udbuddet - tidlig markedsdialog - og til at overveje de fleksible udbudsformer som, ’udbud med forhandling’ og ’konkurrencepræget dialog, mener BAT-Kartellet..

Flere samarbejdsformer
Derudover kan man jf. det nye AB18-system overveje samarbejdsformer som projektudvikling og projektoptimering, hvor entreprenørens kompetencer bliver bragt i spil. Det betyder, at man har en meget intens kontakt og dialog med de virksomheder, der byder på opgaverne, så man virkelig kommer ind under huden på dem, og man bedre kan sikre sig, at de rent faktisk også kan løse opgaverne, at deres folk har kvalifikationerne og kan følge udbuddets forskrifter:

- Det gælder i og for sig uanset om man som bygherre vælger totalentrepriser, hovedentrepriser eller fagentrepriser, mener BAT-kartellet.

Dialogbaserede udbud
Men det er klart, at jo mere kompliceret en opgave er, jo større er behovet for de dialogbaserede udbud og dermed også den tidligere inddragelse af entreprenøren. Noget som virksomhederne i byggeriet ofte efterspørger.

Om man vælger den ene, den anden eller den tredje entrepriseform er naturligvis ikke ligegyldig, fordi alt efter om man vælger hovedentrepriseformen, totalentrepriseformen eller går helt ud i detaljeringsgraden og udbyder i fagentrepriser, så stiller dette nogle nye og anderledes krav til bygherren og til bygherreorganisationen.

Skal granskes for fejl og mangler
Ifølge Gunde Odgaard gælder det grundlæggende om, at ’bygherrerne bliver bedre til at være bygherre’.

At projekterne granskes af uafhængige rutinerede arkitekter, ingeniører og entreprenører for fejl, mangler og bygbarhed burde være en selvfølgelighed for alle projekter, men især for de mere komplicerede af slagsen:

- I byggeriet gælder der den grundregel, at hvis man vil sikkert og hurtigt i mål, så skal man tage den med ro i starten, og sørge for at mest muligt er rigtigt på plads inden byggeriet begynder. Som politiker der interesserer sig for udbud af bygge- og anlægsopgaver, burde det også være et helt centralt opmærksomhedspunkt, at private bygherrer aldrig anvender den udbudsmetode, som offentlige og almene bygherrer er underlagt i lovgivningen. Ingen privat bygherre ville nogensinde overveje et sådant udbud, slutter Gunde Odgaard.

Læs mere om Byggeri

10/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.