Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Bygherrerne vil skaffe flere unge til byggeriet

Bygherreforeningen vil sammen med Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Grundejernes Investeringsfond bruge 4,5 mio. kroner på at skabe flere praktikpladser på store bygge- og anlægsprojekter

Del artiklen på

Ifølge Danske Regioners prognose vil der i 2025 mangle ca. 70.000 faglærte. En stor del af dem vil mangle inden for byggeriet fordi mange ældre går på pension og der ikke uddannes nok nye.

Det er en uholdbar situation, mener landets store bygherrer, som indkøber byggeri for over 100 mia. kr. hvert år. Derfor lancerer bygherrernes brancheorganisation, Bygherreforeningen, et nyt videnscenter som skal hjælpe bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører til at skabe flere praktikpladser på de store byggeprojekter. Det sker med støtte fra Region Sjælland, Region Hovedstaden og Grundejernes Investeringsfond.

Henrik L. Bang, direktør for Bygherreforeningen, forklarer:

- Det er hjælp til selvhjælp. Byggeriet er landets fjerdestørste branche. Og mangel på arbejdskraft vil skabe flaskehalse og give uhensigtsmæssige prisstigninger inden for byggeriet. Det kan få negative konsekvenser for hele samfundsøkonomien. Vi har også i de kommende år brug for mange faglærte til de mange byggeprojekter, som planlægges rundt om i landet for bl.a. at håndtere tilflytningen til de store byer og sikre den grønne omstilling.

Vigtigt for regionerne
Region Hovedstaden og Region Sjælland, som begge bidrager til projektet, pointerer også vigtigheden af flere praktikpladser.

- Vi har et fælles regionalt ansvar for, at vores uddannelsessystem hænger sammen. Og her er praktik-pladser en del af fundamentet, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Han bakkes op af Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Hun udtaler:

- Med projektet her oplever vi, at de, der har hånden på kogepladen, bygherrerne, sammen med os ta-ger et ansvar for at sikre gode uddannelser for vores unge. Den type samarbejde er vejen frem for Region Sjælland og Region Hovedstaden – det er vi meget glade for.

Klausuler ikke nok
Det er normalt entreprenører og erhvervsskolerne, som håndterer uddannelsen af lærlinge. En af ud-fordringerne har dog været at skaffe nok praktikpladser. Her har særligt de offentlige bygherrer skubbet bag på ved typisk at skrive krav om lærlinge og praktikpladser ind i de kontrakter de indgår med deres entreprenører på de store byggeprojekter. Såkaldte sociale klausuler.

Men en ting er at lave en kontrakt. Noget andet er at udmønte den i praksis. Der er ofte behov for at koordinere og binde enderne sammen. Og her kan bygherrerne have brug for hjælp til at sætte samarbejdet på skinner, mener direktøren for Bygherreforeningen.

- Selvom mange af vores medlemmer ønsker at tage et socialt ansvar og stiller krav om, at der uddan-nes unge på deres byggeprojekter, så er der en række barrierer for, at det sker i praksis. Derfor lancerer vi et nyt initiativ, hvor vi hjælper bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører til at arbejde bedre sammen om den fælles indsats, forklare direktøren.

Hjælpe til at estimere
Bygherreforeningen igangsætter et nyt projekt til 4,5 mio. kr. som bl.a. betyder ansættelsen af to nye medarbejdere, der skal støtte lokale initiativer og skabe dialog omkring mulighederne for elevpladser på de store byggeprojekter. Konsulenterne kan bl.a. hjælpe med at estimere potentialet for elevplad-ser på det konkrete projekt og støtte i udformning af krav til udbudsmaterialet. Målet er at bistå 20 bygherrer og lande 150 ekstra praktikpladser på Sjælland og i Hovedstaden. Når ordningen forhåbentligt bliver en succes, kan den bredes ud til hele landet.

- Vi tilbyder hjælp og sparring til både bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører, så det eksempelvis bliver nemmere at finde ud af, hvor mange praktikpladser det er realistisk at have på et byggeprojekt samt hjælpe med at lave status på, hvor mange der rent faktisk går på pladsen og dermed give feedback til entreprenørerne. Der kan også hentes hjælp til forskellige fælles rekrutteringsaktiviteter, siger Henrik L. Bang.

-jhnLæs mere om Byggeri

21/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder