Aktuelle nyheder - Byggeri

Cirkulært byggeri har overhalet lineært byggeri inden 2030

Cirkulært byggeri har overhalet lineært byggeri inden 2030

Sådan lyder meldingen fra et Grand Solution-projekt, som har til formål at samle og integrere ny viden indenfor bl.a. scanning, nedrivning, materialehåndtering og arkitektonisk design

Del artiklen på

Circle Bank er et tre-årigt projekt under Grand Solutions, og målet er at skabe en fælles, digital platform, som kan accelerere cirkulært byggeri. Med et samlet budget på 20+ mio. kr. og en investering på 12,6 mio. kr. fra Innovationsfonden og Realdania har konsortiet taget hul på den tre-årige rejse, der skal støtte byggeriets aktører i omstillingen til en konkurrencedygtig cirkulær økonomi.

- Vi har brug for et redskab, der kan sikre, at vi træffer beslutninger om cirkulært byggeri på et oplyst grundlag og dermed sikrer, at vores ambition om at gennemføre så bæredygtige byggerier som muligt kan opfyldes, siger Robert Nellemann fra Danica Ejendomsselskab, som er en af partnerne i projektet og en af landets største, private bygherrer.

Han bakkes op af Flemming Rafn fra tegnestuen Tredje Natur, som også deltager i projektet:

- I dag er det vanskeligt at genanvende byggematerialer i storskala, fordi vi ikke har styr på, hvor materialerne befinder sig, hvilken stand de er i, og hvad vi må bruge dem til, supplerer Flemming Rafn.

Og det kræver nye løsninger – også hvis man spørger Jesper Kort Andersen, der er projektchef i Lejerbo. Han tilføjer:

- Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger, der kan skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Brugte byggematerialer spiller her en central rolle, og derfor er det vigtigt, at vi udvikler nye værktøjer, der kan effektivisere processerne og bidrage til at højne kvaliteten af byggeriet.  

En del af løsningen
Byggeriet står samlet set for næsten 40 % af den globale CO2-udledning, mens produktion, transport samt nedrivning og håndtering af affald i byggesektoren udgør 11 % af den globale udledning af klimagasser. Det er denne del af byggeriets fodaftryk, som projektet Circle Bank har fokus på.

Udover CO2-udledningen er byggeriet storforbruger af jomfruelige materialer, der fremstilles af knappe ressourcer. Ved at genbruge eksisterende byggematerialer er projektet også med til at sikre et lavere træk på klodens ressourcer. Samtidig har projektet en ambition om at være med til at nedbringe mængden af affald i byggesektoren, der ellers forventes at stige til mere end 2,2 mia. ton på globalt plan frem mod 2025.

Lineært byggeri er billigst – lidt endnu
Fra Teknologisk Institut, hvor Katrine Hauge Smith er projektleder på det stort anlagte projekt, er meldingen, at det i dag ofte er både billigere og nemmere at bygge med jomfruelige materialer, men det vil ikke komme til at fortsætte:

- I takt med, at der indføres krav og målsætninger om at nedbringe CO2-udledning, som vi f. eks. netop har set det med den nye politiske aftale om bæredygtigt byggeri, hvor også ressourceforbruget fra byggeriet er i fokus, så er det blot et spørgsmål om tid, før den cirkulære økonomi bliver konkurrencedygtig. Med de nye krav til håndtering af byggeaffald, som branchen også bliver mødt med, så bliver det afgørende at kunne benytte genanvendte materialer i byggeriet, understreger Katrine Hauge Smith, der ser frem til at kunne hjælpe byggeriets aktører med den nødvendige, cirkulære omstilling.

Afsæt i eksisterende erfaringer
Målet i Circle Bank-projektet er at bygge videre på de gode erfaringer og mange interessante eksperimenter omkring cirkulært byggeri, der har set dagens lys gennem det seneste årti. Ved at supplere med ny forskning og integrere med eksisterende redskaber og processer i branchen vil konsortiet bag Circle Bank bygge en digital platform, der skal være den cirkulære byggebranches foretrukne samarbejdsplatform.

- Med Circle Bank samler vi fremover tilgængelig viden om cirkulært byggeri i ét digitalt beslutningsstøtteredskab, hvor vi samtidig kan spore og handle materialerne, fortæller Thomas Fabian Delman, der er direktør for virksomheden CB Nordic, som skal udvikle og drive den nye digitale platform.

Jens Hørby Jensen er ejer af Jensen Gruppen og bestyrelsesformand i CB Nordic, og han supplerer:

- Med Circle Bank optimerer vi på alle led i værdikæden og nedbringer omkostningerne ved at bygge cirkulært.

Når faldende omkostninger i det cirkulære byggeri møder de stigende omkostninger for lineært byggeri, forventer konsortiet bag Circle Bank, at byggebranchen vil ændre kurs i en mere bæredygtig retning:

- Vi håber, at hele branchen vil bakke op om projektet. Det kræver en målrettet indsats og en fælles platform, hvis vi skal opfylde byggeriets andel af Paris-aftalen, siger Lene Brix, der er formand for projektets styregruppe.

Projektets kommercielle partnere:
- CB Nordic
- Tredje Natur
- Matter bybrix
- J. Jensen Nedrivning
- HD Lab
- Twentyfifty

Projektets videnspartnere:
- Teknologisk Institut
- Syddansk Universitet

Projektets aftagerpartnere:
- Danica Ejendomme
- Lejerbo
- Middelfart Kommune
- Roskilde Kommune

-kj

Læs mere om Byggeri

14/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.