LCA
LCA
scroll
DA: Forældede arbejdsmiljøregler spilder virksomhedernes tid

DA: Forældede arbejdsmiljøregler spilder virksomhedernes tid

Dansk Arbejdsgiverforening efterlyser mere tidssvarende regler og mere målrettede tilsyn i forhold til virksomhedernes arbejdsmiljø

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med Finansloven er der afsat penge til en stærkere indsats fra Arbejdstilsynet i forhold til kontrol af virksomhederne. Og Folketingets partier skal i gang med forhandlinger om en ny Arbejdsmiljølov.

Men ifølge Dansk Arbejdsgiverforening har Danmark et arbejdsmiljøniveau, der generelt ’er i top’, og arbejdsmiljøet har ’taget stormskridt’ i den rigtige retning.
Det mener Christina Sode Haslund,der er politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed i DA.

Passer ikke til nutidens arbejdsmiljø
Hun mener blandt andet, at fremskridtene på arbejdsmiljøområdet skyldes såvel virksomhedernes store fokus på arbejdsmiljøet, men at arbejdsmiljølovgivningen ikke er fulgt med den positive udvikling.

- Reglerne i dag passer ikke længere ikke til nutidens arbejdsliv, hvor vi arbejder langt mere selvstændigt og med mere frihed til selv at planlægge og udføre vores arbejde end tidligere. Det stiller nye krav til både arbejdsgivere og medarbejdere, skriver hun i et debatindlæg i Altinget.

Bedre prioritering af indsatsen
Og hun kræver et opgør med forældede regler, der ’spilder virksomhedernes eller medarbejdernes tid med unødige regler og administrative byrder, som ikke giver et bedre arbejdsmiljø, men alene har en symbolsk værdi’.

DA ønsker at prioritere Arbejdstilsynets kontrol bedre og henviser til, at Danmark ifølge en analyse fra Rambøll er et af de lande med flest myndighedsressourcer til tilsyn og kontrol med arbejdsmiljøet:

- Men gennem en årrække har det været sådan, at syv-otte ud af hver tiende tilsyn er sket på virksomheder, hvor der ingen problemer har været med arbejdsmiljøet. Derfor er der behov for, at myndighederne bliver bedre til at lave målrettede tilsyn ved hjælp af data, mener hun.

Dialog og samarbejde
Formålet er at skabe mere kontrol hos det mindretal af virksomheder, som ikke kan og ikke vil sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Samtidig skal det så sikres, at flertallet af virksomheder, som har styr på arbejdsmiljøet ikke bliver bebyrdet af unødvendige tilsyn.

Kontrollen med arbejdsmiljøet skal i højere grad ske som en del af samarbejdet på virksomheden:

- Det er gennem dialogen og samarbejdet mellem arbejdsgivere og medarbejdere ude på de enkelte arbejdspladser, at de gode løsninger bliver fundet, kulturen ændret, og det gode arbejdsmiljø skabt. Samtidig bliver Arbejdstilsynet lettet for en kontrolopgave, hvilket giver en bedre udnyttelse af myndighedens ressourcer og er med til at sikre, at vi fortsat kan understøtte det gode arbejdsmiljøarbejde i fremtiden snarere end at spænde ben for det, slutter Christina Sode Haslund.

27/3 2023