Aktuelle nyheder - Byggeri

Dansk Byggeri: Korte lærlingeaftaler er en fornyelse af erhvervsuddannelserne Underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl (Foto:Ricky John Molloy)

Dansk Byggeri: Korte lærlingeaftaler er en fornyelse af erhvervsuddannelserne

- Hensigten er totalt skredet, og når Dansk Byggeri direkte går ud og anbefaler deres medlemmer at bruge korte aftaler, mener fagbevægelsen og kalder det ’et brud på tre-partsaftalen’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et fælles debatindlæg kritiserer en række ledere fra fagbevægelsen med blandt andre formanden for 3F’s byggegruppe, Kim Lind Larsen, og formanden for Malerforbundet, Martin B. Hansen, den stigende brug af korte uddannelsesaftaler i uddannelsessystemet.

De peger på, at korte aftaler i højere og højere grad bliver det normale inden for en række fagområder i byggeriet.

Der henvises til, at i februar 2019 var 57 procent af alle indgåede aftaler eksklusive skolepraktik - som bygningsmaler en kort aftale, og samme tendens var gældende for elektrikerlærlinge med 41 procent og 42 procent som tømrer.

For de unges skyld
- Da treparts-aftalen blev indgået, var det for at skaffe flere praktikpladser til de unge. Altså var det for de unges skyld, og ikke for virksomhedernes. Men en ung søger ikke uopfordret en kort uddannelsesaftale. Det sker kun efter krav fra virksomheden. Hensigten er simpelthen totalt skredet, og når Dansk Byggeri direkte går ud og anbefaler deres medlemmer at bruge korte aftaler, er det ensbetydende med et brud på tre-partsaftalen. Heldigvis har Tekniq Arbejdsgiverne den modsatte holdning, selvom det ikke helt afspejles i deres medlemsvirksomheders ageren lyder budskabet blandt andet.

Ifølge fagbevægelsens ledere er det tilsyneladende blevet normalt for nogle mestre at lave korte aftaler for lige at se eleverne an:

- Man opfatter det som et pædagogisk værktøj, men reelt betyder det, at usikkerheden stiger, og at lærlingen ansættes på udvidet prøvetid, fortsætter de.

Grib øjeblikkelig ind
De mener, at der er brug for at ’gribe ind øjeblikkeligt’, og på den baggrund foreslår BAT-forbundene:

- Indførelse af en økonomisk gulerod i AUB-systemet til at oprette ordinære aftaler frem for korte aftaler.

- Kun virksomheder med delgodkendelse skal kunne tilbyde korte aftaler, mens virksomheder med fuld godkendelse som hovedregel skal tilbyde ordinære uddannelsesaftaler.

- Når en virksomhed delgodkendes skal det ske på betingelse af, at man mindst kan tilbyde halvdelen af en uddannelsesperiode. Det svarer i de fleste tilfælde til aftaler på knap 2 års varighed.

- En restuddannelsesaftale skal have forrang for en kort aftale. En lærling skal derfor have ret til at opsige sin korte aftale, hvis personen i mellemtiden tilbydes en ordinær aftale (restaftale) fra en anden arbejdsgiver.

- Taxametersystemets incitamentsregler bør ændres til at favorisere ordinære frem for korte uddannelsesaftaler.

Dansk Byggeri afviser kritikken
I Dansk Byggeri forstår underdirektør Louise Pihl ikke kritikken. Hun mener, at problemet ikke er så stort, som fagbevægelsen giver udtryk for, og siger til BygTek, at eleverne i de korte aftaler typisk er ude i praktik i en periode på ni måneder til to år, og at aftalerne løber over både praktiktid og skoleophold:

- Grunden til de korte aftaler er, at især mange mindre virksomheder ikke kan vurdere deres ordrebøger 3½ eller fire år ud i tiden. I den situation giver de korte aftaler en fleksibilitet. Den type aftaler har været i vækst, men jeg tror, de nogenlunde har nået deres niveau. Dansk Byggeri lavede for en måneds tid siden en analyse blandt vore medlemmer, og cirka 40 procent er glade for muligheden for de korte aftaler. 40 procent bruger ordinære aftaler, og de sidste 20 procent veksler mellem ordningerne, siger Louise Pihl til BygTek.

Uddannelseskapacitet udnyttes bedre med korte aftaler
I en situation, hvor der mangler faglært arbejdskraft, skulle man ellers tro, at virksomhederne ville stå i kø for at få fat i de unge mennesker – også med ordinære uddannelsesaftaler, men Louise Pihl slår fast, at netop den situation betyder, at mangel virksomheder kan bidrage til at tage lærlinge. De kan bare ikke se ordrebeholdningerne over en hel lærlingeperiode.

Dertil kommer, at ’mere specialiserede virksomheder’ også kan tage lærlinge på kortere aftaler:

- Kunne man kun indgå aftaler på 3½ eller fire år, var der ganske enkelt færre virksomheder, der ville uddanne lærlinge på grund af usikkerheden. Derfor får vi i dag udnyttet uddannelseskapaciteten i branchen meget bedre med de korte aftaler. Det vigtigste for eleverne er at kunne gøre deres uddannelse færdig. Virksomhederne forlænger ofte de korte aftaler, og med en restaftale fører det til svendebrev, siger Dansk Byggeris underdirektør.

Bedre incitament til erhvervsskoler
Hun erkender dog, at man burde se på erhvervsskolernes incitament til i højere grad at få virksomhederne til at indgå ordinære aftaler:

- Nu får skolerne en bonus, hver gang de indgår en praktikaftale, ligegyldigt om der er tale om en ordinær aftale eller en kort. Det ville måske være en idé med en mindre bonus for de korte aftaler i forhold til de ordinære aftaler. Man skal passe på med at gøre de korte aftaler til et problem. I Dansk Byggeri ser vi de korte aftaler som en udvikling af vores uddannelsessystem, der tilpasser sig virkeligheden. Virksomhederne har brug for fleksibilitet, hvis de skal have lærlinge. Vi skal ikke tegne et skræmmebillede, hvor de korte aftaler er ’forfærdelige’, siger Louise Pihl.

Byggebranchen tager stort ansvar
Hun mener tværtimod, at de korte aftaler er en fornyelse, der betyder, at bygge-anlægsbranchen kan uddanne mange i forhold til antallet af ansatte:

- Bygge- anlægsbranchen uddanner 22 procent af samtlige faguddannede, selv om vi kun beskæftiger 6-7 procent af arbejdsstyrken i Danmark. Bygge-anlæg taget et stort ansvar, og der uddannes i dag flere lærlinge end i de foregående år, slutter Louise Pihl.

Uddannelsesgaranti hos malerne

Danske Malermestres direktør, Ole Draborg, siger til BygTek i en kommentar til kritikken fra fagbevægelsen:

- At vi stadig har de korte aftaler er, fordi de virker. Det jo går begge veje, så det er ikke kun til virksomhdernes fordel. I en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft,er der jo helt naturligt at forlænge den korte aftale, og det er også det, vi ser. Jeg tror ikke, at tilgangen til erhvervsuddannelserne vil eksplodere, hvis man går tilbage til de ordinære aftaler. Det er helt andre greb der skal til, og Danske Malermestre har jo af samme årsag indført uddannelsesgaranti, siger Ole Draborg.

 Vil du høre hele interviewet med Louise Pihl, så tryk på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3621&T=Korte lærlingeaftaler er en fornyelse af erhvervsuddannelserne

Læs mere om Byggeri

11/6 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder