Aktuelle nyheder - Byggeri

Danske Landskabsarkitekter får ny formandMartin Hedevang Andersen er ny formand for Danske Landskabsarkitekter. Foto: Henriette Bonde.

Danske Landskabsarkitekter får ny formand

På Danske Landskabsarkitekters netop overståede generalforsamling blev der sammensat en ny bestyrelse, der har udpeget Martin Hedevang Andersen, Landskabsarkitekt MDL, som ny formand for Danske Landskabsarkitekter

Del artiklen på

På Danske Landskabsarkitekters netop overståede generalforsamling blev der sammensat en ny bestyrelse, der har udpeget Martin Hedevang Andersen, Landskabsarkitekt MDL, som ny formand for Danske Landskabsarkitekter, der i år kan fejre 90-års jubilæum.

Martin Hedevang Andersen er uddannet Cand.hort.arch. fra Københavns Universitet i 2015. Han er indehaver af Orca – Cirkulær Landskabsarkitektur, samt medstifter og kreativ leder i By Rum Skole, der er en socialøkonomisk virksomhed, som styrker børn og unges demokratiske dannelse gennem landskabsarkitekturen. Martin Hedevang Andersen har været bestyrelsesmedlem og kasserer i Danske Landskabsarkitekter de sidste tre år, hvor han bl.a. har været initiativtager til Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi. Martin Hedevang Andersen er tidligere grundlægger og medejer af tegnestuen Out of Office Architecture.

Skaber værdi på flere niveauer
Martin Hedevang Andersen indtager formandsposten på et tidspunkt, hvor landskabsarkitekturen er i rivende udvikling og bidrager til at imødekomme en række store samfundsmæssige udfordringer som f.eks. klimakrisen, den faldende biodiversitet og den øgede sociale ulighed. Landskabsarkitekturen er en integreret del af den grønne omstilling, og landskabsarkitekter indtager en til stadighed vigtigere rolle i bestræbelserne på at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning. Derudover har Covid-19-pandemien synliggjort behovet for grønne, rekreative områder og deres positive indflydelse på vores fysiske og psykiske sundhed.

Martin Hedevang Andersen ser frem til at forsætte foreningens arbejde med at fremhæve landskabsarkitekturens værdiskabende løsninger:

- Samfundet står i disse år foran en række store udfordringer, hvor vi som landskabsarkitekter kan bidrage til de konkrete løsninger. Når der udvikles tiltag, der imødekommer havvandets stigen, knapheden på ressourcer, manglen på gode levesteder for insekter eller modvirker den sociale ulighed i byrummene, bør der sidde en landskabsarkitekt med ved bordet. Derfor er det en fornøjelse at kunne repræsentere den store faglighed, foreningens medlemmer besidder. Som formand vil mit hovedfokus være at fortsætte arbejdet med at understrege vigtigheden af vores fag og kompetencer i forhold til de konkrete samfundsudfordringer, vi står overfor, siger Martin Hedevang Andersen.

Lillan Thomsen, der er daglig leder i Danske Landskabsarkitekter, ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse:

- Landskabsarkitekterne har momentum, og den nye bestyrelse består af yderst kompetente kræfter, der kan forsætte foreningens arbejde med synliggøre landskabsarkitekturens bidrag til den grønne omstilling og samfundets nødvendige bæredygtige rejse. Jeg ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse og Martin Hedevang Andersen som formand.

Martin Hedevang Andersen overtager formandsposten efter Susanne Renée Grunkin, Landskabsarkitekt MDL og projekt- og kompetenceleder i Arkitema, der var formand i seks år.

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse 2021
Ifm. formandsskiftet er der konstitueret en ny bestyrelse for Danske Landskabsarkitekter. Bestyrelsen består af Martin Hedevang Andersen, Formand, ORCA – Cirkulær Landskabsarkitektur, Catrine Hancke, Lytt Architecture, Emilie Kjeldsen Kjær, Thing Brandt Landskab, Julie Linke Bank, Sla, Maria Boe-Whitehorn, Hofor, Signe Moos, indehaver Moos Landskaber, Tine Gils, Sla, Rikke Thiirmann Thomsen (suppleant), Sidsel Genee, Esbjerg Kommune, (suppleant), alle landskabsarkitekt MDL samt Louise Helmbo Bækgaard, stud.hort.arch.MDL (studenterrepræsentant).

-kj

Læs mere om Byggeri

3/5 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.