Aktuelle nyheder - Byggeri

Danskere med i internationalt træ-konsortiumKajstaden i Sverige. Foto: CF Møller Sverige.

Danskere med i internationalt træ-konsortium

Adserballe & Knudsen indgår blandt de 21 partnere i det EU-støttede innovationsprojekt Build-in-Wood, som har til formål at fremme etagebyggeriet i træ

Del artiklen på

Build-in-Wood hører under EU-programmet Horizon 2020, der har et samlet budget på 75 mia. euro til forskning og innovation. Formålet med projektet er at skabe grobund for at øge andelen af træ, der anvendes til opførelse, renovering og retro-fitting af fleretagers bygninger i Europa.

I løbet af Build-in-Woods fire-årige projektperiode skal projektpartnerne både teste bio-materialer, afprøve innovative metoder og udvikle helt nye produkter. Adserballe & Knudsen er indbudt af Teknologisk Institut for at bidrage med ekspertise i udførsel og har som entreprenør en bærende rolle, når der skal udvikles markedsparate løsninger.

- Vores rolle som entreprenør er at vurdere, om løsningerne egner sig til at blive brugt ude i virkeligheden. Når du kommer ud på en byggeplads, hvor der er vandpytter og mudder, så tegner der sig et andet billede, end når du sidder med beregninger og prototyper. Det nytter ikke noget at udvikle et højteknologisk produkt, hvis tømrerne ikke kan montere det, hvis det er for dyrt at arbejde med, eller hvis ikke det lever op til den efterspurgte kvalitet, siger Jakob Kock, der er udviklingschef hos Adserballe & Knudsen.

Udvikling af nye standarder
Konsortiet bag Build-in-Wood dækker den samlede værdikæde i byggebranchen på tværs af 11 lande og inkluderer nogle af træbyggeriets ledende eksperter. Konsortiet har identificeret en bred vifte af barrierer, der bremser integrationen af træ i moderne byggeri. Det er ved at nedbryde disse barrierer på tværs af stedsspecifikke byggetraditioner og lokal lovgivning, at projektet kan få en betydelig indvirkning på branchen, fortæller Jakob Kock.

- Vi ser meget mytedannelse i branchen, når det kommer til træbyggeri. Build-in-Wood adresserer de tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige og psykologiske barrierer, som forhindrer os i at indfri det uforløste potentiale for at anvende træ i byggeriet. De tekniske løsninger, som projektet tilvejebringer, skal bidrage til at udvikle nye standarder for branchen og til at harmonisere lovgivning på tværs af landene. Det er det, der skal til, hvis projektet rigtigt skal sætte et aftryk, siger han.

Fleksibelt byggesystem
Build-in-Wood er opbygget som en iterativ innovationsproces, der igennem 11 såkaldte work packages gennemfører markedsanalyse, udvikling, prototype, performance test, pilotprojekt og demonstration inden for flere felter. I projektet er der særligt fokus på at skabe gennemsigtighed i forhold til teknisk, miljømæssig og økonomisk ydeevne på både materiale-, komponent- og systemniveau.

Et indsatsområde er optimering af materialer for at skabe et mere effektivt ressourceforbrug herunder test af biobaseret lim, optimering af brugen af lavkvalitetstræ og forbedring af materialeegenskaber inden for brand, lyd og afgasning.

Parallelt hermed udvikles et fleksibelt byggesystem, der integrerer de optimerede materialer og komponenter. Byggesystemet skal kunne tilpasses både forskellige lovkrav og funktionelle behov, og det designes med præfabrikation, demontering og genanvendelse for øje.

Desuden udvikles en dynamisk bygningskonfigurator der kan tilpasses specifikke projektbehov. Det er en BIM-baseret applikation, som tillader byudviklere, bygherrer, rådgivere og entreprenører at finde den optimale løsning til deres konkrete projekt.

Et bibliotek over teknologier
Det er virksomhedens store erfaring med CLT, der har givet Adserballe & Knudsen en invitation til Build-in-Wood, men Jakob Kock vil gerne arbejde med andre metoder. For ham gælder det om det overordnede formål om at reducere CO2-udledningen i byggesektoren ved at øge andelen af genanvendelige ressourcer.

- Den primære målsætning for projektet er at få mere træ ind i byggeriet, og om det er med CLT, hybridmaterialer eller kombinationsbyggeri er principielt set underordnet. Vi forsøger ikke at fjerne beton og stål fra byggeriet, men vi forsøger at understøtte branchens aktører i at få så meget træ som muligt ind i deres projekter. Det er derfor, at vi laver en BIM-baseret designguide, der indeholder et bibliotek over dokumenterede løsninger og teknologier.

Build-in-Woods partnerliste
Teknologisk Institut, forskning, Danmark
Norsk Treteknisk Institutt, forskning, Norge
CF Møller, arkitektur, Sverige
National Technical University of Athens, forskning, Grækenland
Urbasofia, byplanlægning, Rumænien
Brasov Metropolitan Agency, NGO, Rumænien
Waugh Thistleton Architects, arkitektur, UK
Alexandra Institutttet, it-forskning, Danmark
University of Siena, forskning, Italien
proHolz, branchepartner, Østrig
Bimetica, BIM-ekspert, Spanien
Rothoblass, materialeproducent, Italien
RTD Services, projektledelse, Østrig
Ergodomus Timber Engineering, ingeniør, Italien
Habitech, bæredygtig udvikling, Italien
Splitkon, limtræsproducent, Norge
Knauf Gips, byggematerialer, Tyskland
Scandi Byg, modulbyggeri, Danmark
hsbcad, software, Tyskland
EllisDon, ejendomsselskab, Canada.

-kj

Læs mere om Byggeri

25/11 2019
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.