Aktuelle nyheder - Byggeri

De gode tider for byggeriet bliver ikke vedFormand for Dansk Håndværk og SMVdanmark Niels Techen

De gode tider for byggeriet bliver ikke ved

Byggeriet skal prise sig lykkeligt for at være gået fri af coronakrisen. Nu gælder det om at konsolidere sig til fremtiden

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Det er ikke mindst de mange små og mellemstore virksomheder, der udgør rygraden i dansk erhvervsliv, og når det gælder byggebranchen er det ikke mindst Dansk Håndværk, der repræsenterer denne gruppe.

Formanden for Dansk Håndværk – og SMVdanmark – Niels Techen, lægger ikke skjul på, at når han ser tilbage på 2020 har det ikke været et år, der har noget at prale af, men set fra byggebranchens vinkel har det på den anden side ikke været så ringe endda:

- Jeg har nok et lidt ambivalent forhold til, hvordan det er gået, fordi byggeriet er kørt derud af. Til gengæld bliver man trist til mode, når man ser, hvordan mange andre brancher har måttet lukke og lide en hård skæbne, fordi de ikke har haft nogen omsætning. Byggeriet, må man vel sige, har kørt uændret igennem coronakrisen uden de helt store forandringer, siger han til BygTek.

Der kommer en regning
Men hvad er så forventningerne til 2021? Her rækker optimismen knap så langt:

- Det siger sig selv, at der med corona er skabt en nedlukning af Danmark, og der vil komme en regning. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at man som virksomhed konsoliderer sig og prøver at satse lidt mere langsigtet. Der er ingen tvivl om, at der kommer en regning, som også skal betales, og der, tror jeg, alle kommer til at holde for. Lige nu ser det dog ud til, at byggeriet fortsat går fri, og der er også virkelig gang i renoveringsopgaver og nye anlægsopgaver. Det skyldes specielt, at anlægsloftet i kommunerne bliver hævet, og kommunerne har været gode til at sætte mange ting i gang, som man rundt omkring har kunnet holde beskæftigelsen fast i byggebranchen, siger Niels Techen videre.

Bliver ikke ved
Til gengæld lurer 2022 i horisonten, og til den tid er de mange hjælpeforanstaltninger løbet ud, og en regning skal betales:

- Vi har haft nogle år, hvor det er kørt forholdsvis gnidningsfrit inden for byggeriet, men det bliver det ikke ved med at gøre. Det viser al historisk erfaring. Der vil også komme en nedtur for byggebranchen. Den ligger måske ikke lige rundt om hjørnet i 2021, men på længere sigt vil det komme, mener Niels Techen.

Plads i hierakiet
Han frygter ikke mindst, at de mindre håndværkervirksomheder kommer i klemme, fordi der bygges nyt, og der er det ofte de store virksomheder, som udfører opgaverne:

- Det er jo sådan, at de store virksomheder ofte bruger de små virksomheder som underentreprenører, og vi er nogle af de mindre virksomheder, som er ved at finde vores plads i det hierarki. Men der er også privatkunde segmentet, hvor man nok hos de mindre håndværksmestre vil kunne se kronede dage. Der er ingen tvivl om, at mange private forbrugere - ikke mindst med det fordoblede håndværkerfradrag - kan se idéen i at energirenovere og ombygge deres bolig efter, at de i nogle måneder har gået hjemme og set på, hvad der eventuelt er galt i deres bolig, siger Dansk Håndværks formand.

Fagentrepriser er bedre end totalentrepriser
Han håber dog også, at kommunerne får øjnene op for at udbyde opgaverne i nogle mindre fagentrepriser frem for i store totalentrepriser, hvor de store entreprenører løber med opgaverne:

- Fagentrepriser giver større muligheder for, at de mindre virksomheder får en del af kagen. Der har fra politisk hold været et klart ønske om at udbyde opgaverne i fagentreprisen, men statens egen repræsentant, Byggestyrelsen, har haft en tendens til på statens vegne at lave store udbud. Det er en helt forkert vej at gå, hvilket historien også gentagne gange har vist, siger Niels Techen.

Budgetterne skrider
Han henviser til byggesager, hvor anlægsbudgetterne er overskredet, og at store entrepriser har været svære at håndtere med deraf følgende store konsekvenser.

- Derfor mener jeg stadig, at man fra statens side skal være meget mere opmærksom på at bygge nyt, hvor der også involveres mange lokale virksomheder i nærområdet til at gribe ind på opgaverne. Det betyder også, at der energi- og miljømæssigt bliver meget kortere afstande og dermed mindre brændstofforbrug til transport af materialer og mandskab i forhold til, når de store virksomheder kører land og rige rundt. Der er mange faglige og positive aspekter i at udbyde småt i stedet for at klumpe det i store udbud, hvor kun meget få aktører kan være med til at byde på opgaverne, lyder budskabet fra Dansk Håndværk.

Mindre virksomheder er ofte som en familie
Der er igen og igen sager om social dumping fra udenlandske virksomheder, der kommer ind og arbejder for små penge, overtræder arbejdsmiljøreglerne og indkvarterer deres medarbejdere under usle forhold.

Men det er ifølge Niels Techen ikke det store et problem for de små virksomheder:

- De små virksomheder er organiseret på en helt anden måde. I en lille virksomhed er man meget afhængig af de få medarbejdere, man nu engang har. Er de medarbejdere der ikke, er der ikke nogen virksomhed. Små virksomheder virker på mange måder mere som en form for familie med en kultur, der udvikler sig i firmaerne. Alle er med og medarbejderne betragter ikke deres mester så meget som arbejdsgiver, men én man er fælles med om at få tingene til at køre. Det giver en helt anden arbejdsglæde. Der ser vi ikke de problemer med social dumping, som vi har set ikke mindst under coronapandemien, hvor der bor 30-40 mennesker fra eksempelvis Litauen under kummerlige forhold. De arbejder på nogle store projekter, nogle gange desværre også kommunernes projekter. Det kommer faktisk ofte bag på kommunalbestyrelsen, hvad der foregår, fordi det ikke er til at styre, når der er tale om store entreprenører, man har udbudt til. De har en meget bedre føling med, hvad der foregår, når de har udbudt opgaven lokalt, og hvor man stort set kender dem, der kommer på byggepladsen.

Godt samarbejde med fagbevægelsen
Dansk Håndværk står over for en overenskomstforhandling med 3F og har gennem en årrække haft et godt samarbejde med fagbevægelsen:

- Det er helt afgørende, at det gode samarbejde fortsætter i 2021, og jeg er sikker på, at vi ved overenskomstforhandlingerne vil have et tema, hvor vi prøver at finde ud af, hvad vi kan gøre for at dæmme op mod social dumping og nogle af alle de andre EU-regler, hvor vi har nogle fælles interesser med fagbevægelsen for at skabe noget, der kommer samfundet og os alle sammen til gode i stedet for, at det hele bare bumler over landegrænserne og forsvinder fra Danmark, siger Niels Techen, der har denne nytårshilsen til byggebranchen:

- Vi skal prise os lykkelige for at være gået fri af coronakrisen. Jeg er glad for det, vi har, og det skal vi værdsætte. Nu gælder det om at konsolidere os, og i øvrigt skal vi huske at opføre os ordentligt. Det fortjener det her samfund, hvor vi ikke er flere, end vi er. Ordentlighed må være budskabet til os alle, og vi skal prøve at værne om vores samfund…

Læs mere om Byggeri

7/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.