Aktuelle nyheder - Byggeri

De skal realisere ’Det effektive byggeri’Der er et stort potentiale i at nedbringe spild, fejl og mangler i byggeriets processer. Øget indtjening, kvalitet i byggeriet og lavere CO2-forbruget kan blive gevinsterne. Foto: Steffen Stamp

De skal realisere ’Det effektive byggeri’

Hvordan kan digitale løsninger og værktøjer bidrage til en mere effektiv byggeproces? Det skal forsøgsbyggeriet ’Det effektive byggeri’ i Fredericia være med til at give svaret på. Projektteamet, som skal realisere byggeriet, er nu udpeget

Del artiklen på

Spild, svigt, fejl og mangler i byggeriet udgør en betragtelig økonomisk og miljømæssig udfordring for byggebranchen. Med forsøgsbyggeriet ’Det effektive byggeri’ sættes der nu fokus på indsamling af viden om, hvordan digitale løsninger og værktøjer kan være med til at skabe en mere effektiv byggeproces. Det første spadestik til byggeriet bliver taget i slutningen af året.

- Der er et stort potentiale for byggebranchen i at nedbringe spild, fejl og mangler i alle byggeriets processer – både i form af øget indtjening, øget kvalitet i byggeriet og nedbringelse af CO2-forbruget. Vi er overbeviste om, at vi har fået sammensat et godt og stærkt projektteam, som vil kunne bidrage med solid viden og erfaringer til at realisere et så effektivt byggeri som muligt, fortæller Peter Fangel, projektchef i Realdania By & Byg, der står bag projektbyggeriet.

Projektteamet består af C.F. Møller Architects som totalrådgiver med ansvaret for projekterings- og IKT-ledelsen i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Som hovedentreprenør er MT Højgaard Danmark valgt. Derudover er HD Lab koblet på som IKT-rådgiver for projektet.

Valget af samarbejdspartnere er sket efter et udbud, hvor der er konkurreret på tre parametre: en effektiv ydelsesplan, interesse for projektet og forståelse for forsøgets præmisser. Der er blevet udbudt i omvendt licitation, så pris ikke har været et konkurrenceparameter.

Ny samarbejdsmodel afprøves
Projektteamet er allerede godt i gang med det første af flere eksperimenter i forsøgsbyggeriet. Det handler om at afprøve en ny samarbejdsmodel, hvor samarbejde mellem rådgivere og entreprenør etableres tidligt i processen.

- Ofte kommer især entreprenørerne sent ind i billedet i et byggeri, og derfor sker det ofte, at projektet skal omprojekteres, fordi der mangler sammenhæng til de udførendes verden. Gevinsten ved, at alle starter samme sted tidligt i projektet, er en mere afklaret projektudvikling, en mere enkel opgave- og ydelsesfordeling mellem projektets parter og en bedre udnyttelse af projektteamets styrker og kompetencer, forklarer Peter Fangel.

Fra idé til drift
Ideen har tråde til både ’Partnering’ og ’Integrated Project Delivery’, som kort fortalt er en tæt integration af kompetencer, IT, organisation og kultur - baseret på ét fælles juridisk grundlag. Formålet er at bringe en ellers opsplittet værdikæde sammen i ét samlet leveranceteam, der arbejder som én organisatorisk enhed med fælles mål og succeskriterier.

Samarbejdsmodellen vil knytte sig til alle faser af byggeriet lige fra idé til drift.

Forsøgsbyggeriet kan følges på www.realdania.dk samt en særskilt LinkedIn side (søg på ’Forsøgsbyggeriet Det effektive byggeri’), ligesom byggebranchen, rådgivere og andre interesserede vil blive inviteret indenfor undervejs i projektet.

Parallelt med ’Det effektive byggeri’ har Realdania By & Byg igangsat et andet forsøgsbyggeri i Kanalbyen i Fredericia: MiniCO2 etagebyggeriet i træ.

Begge forsøgsbyggerier skal over de kommende år være med til at hjælpe byggebranchen med at bygge mere CO2-venligt og være med til at løse nogle af de dilemmaer og udfordringer, som branchens aktører støder på, når de skal bygge mere bæredygtigt. Forsøgsbyggerierne indgår som en del af foreningen Realdanias fokus på at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

-los


Læs mere om Byggeri

8/7 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.