LCA
LCA
scroll
Debat: Register over brodne kar er sund fornuft Foto: Scott Blake, Unsplash.

Debat: Register over brodne kar er sund fornuft

Der er desværre alt for mange eksempler på, at udenlandske og danske arbejdsgivere ikke overholder de danske overenskomster og arbejdsmiljøregler, mener BygTek-journalist, Dan Bjerring

Af Dan Bjerring

Det burde være logik for burhøns, at offentlige myndigheder ligesom hel og halv offentlige selskaber sikrer sig, at de virksomheder, der arbejder for det offentlige, overholder spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

Enhver form for social dumping er totalt uacceptabel, og derfor er det også helt rimeligt, at fagbevægelsen nu støtter fire kommuner i at oprette et register over virksomheder, som overtræder danske løn- og arbejdsvilkår.

Det er unfair konkurrence - både overfor virksomheder og arbejdstagere - at der ude fra kommer arbejdstagere, som virksomhederne lader arbejde for grov underbetaling og med et ringe arbejdsmiljø.

Der er desværre alt for mange eksempler på, at udenlandske og danske arbejdsgivere ikke overholder de danske overenskomster og arbejdsmiljøregler, selv om de har indgået overenskomst. I de tilfælde, hvor fagbevægelsen opdager det, køres der sager i det faglige system – og ofte dømmes virksomhederne.

Men et er, at virksomhederne bliver dømt til efterbetaling af løn og bod. Noget andet er at lade dem vende tilbage for at byde på opgaver i Danmark, som om intet var hændt.

Et register, over hvad fagbevægelsen selv betegner som ’skruppelløse arbejdsgivere’, kan ikke bare benyttes af det offentlige, men også af danske private virksomheder, der ønsker at have orden i tingene og at værne om den danske model.

Allerede da Østeuropa blev optaget i EU, blev der stærkt advaret mod risikoen for social dumping. Men den gang slog fagbevægelsen bekymringerne hen med henvisning til, at den danske model sagtens kunne magte den opgave.

Det må man desværre i dag konstatere, at fagbevægelsen ikke havde ret i. Den danske model har i alt for mange tilfælde tabt kampen mod social dumping. Fagbevægelsen har ikke formået i tilstrækkelig grad gennem eksempelvis blokader og lignende faglige aktiviteter at stoppe specielt udenlandske brodne kar.

De fire kommuner, der nu indfører et register over virksomheder, der bliver grebet i social dumping, er forhåbentlig kun begyndelsen. Der er i alt 98 danske kommuner, der bør tilslutte sig registeret, ligesom regionerne og staten. Og det kan ikke ske hurtigt nok.

Det ville klæde politikerne på Christiansborg – ikke mindst en socialdemokratisk ledet regering – sammen med arbejdsgiverne i Dansk Industri at etablere det nødvendige register og på den måde vise, at de værner om den danske model.

-dc

27/11 2023