LCA
LCA
scroll
Den danske model virker

Den danske model virker

I 1. kvartal i år var der kun 28 overenskomststridige arbejdsnedlæggelæser på DA-området, som involverede i gennemsnit 30,4 personer og varede 1,9 dage

Af Dan Bjerring

Den danske model virker efter hensigten, og antallet af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er ganske overskuelige

Antallet af tabte arbejdsdage ligger i første kvartal af 2023 på 2.444 dage, og de fleste konflikter omhandlede uenigheder om arbejdstid og fravær eller om tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Der var relativt få konflikter om løn. Det skyldes muligvis overenskomstforhandlingerne OK23, som var i gang på samme tid.

82 procent af de tabte arbejdsdage skyldtes uenigheder om arbejdstid, fravær og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

Svagt fald i byggeriet
I 1. kvartal 2023 steg lønomkostningerne på DA-området i øvrigt med 3,1 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Der er dermed tale om en aftagende lønudvikling fra 4. kvartal 2022, hvor lønstigningstakten var på 3,6 procent.

For bygge og anlæg er tale om en svagt aftagende lønudvikling, hvor den årlige lønstigningstakt i 1. kvartal 2023 var på 3,8 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end 4. kvartal 2022.

5/6 2023