Aktuelle nyheder - Byggeri

Det betaler sig at bygge fællesskaberEt af de mange fælleskøkkener på Bikuben Kollegiet. Foto: Kontraframe.

Det betaler sig at bygge fællesskaber

En ny undersøgelse viser, at den årlige værditilvækst i Danmark kan vokse med 123 mio. kr., hvis alle kollegier designes med fællesskabet i fokus

Del artiklen på

Samfund - Økonomi - Arkitektur

123 mio. kr. vil den årlige værditilvækst i Danmark potentielt vokse, hvis alle kollegier - ligesom Bikuben Kollegiet i København - designes med fællesskabet i fokus. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af AART med det formål at kaste nyt lys på arkitekturens sociale og samfundsøkonomiske effekt.

- For os handler arkitektur om mere og andet end form. Det handler først og fremmest om effekt. Derfor arbejder vi strategisk med at genbesøge vores opførte projekter for at dokumentere effekten af de muligheder, vi sammen med vores mange gode samarbejdspartnere har skabt med arkitekturen, fortæller Johanne Mose Entwistle, der er antropolog og dokumentationschef hos AART, som netop har afsluttet en undersøgelse af Bikuben Kollegiet tegnet af AART tilbage i 2007.

I spidsen for arkitektvirksomhedens dokumentationsteam har hun genbesøgt kollegiet for at studere dets sociale effekt og sætte tal på dets samfundsøkonomiske potentiale, og resultatet er tankevækkende: Ikke alene modvirker Bikuben Kollegiet ensomhed bedre end andre kollegier i Danmark - var alle kollegier som Bikuben Kollegiet, ville den årlige værditilvækst i Danmark potentielt være 123 mio. kr. højere pga. mindre uddannelsesfrafald.

- Det er uhyre komplekst at isolere en social eller samfundsøkonomisk effekt til arkitekturen alene. For effekten er influeret af mange forhold. Derfor arbejder vi strategisk med at kombinere kvalitative og kvantitative indsigter, så vi har gode forudsætninger for at konkludere på arkitekturens potentiale, ligesom vores undersøgelser altid bygger på et transparent og teoretisk velfunderet undersøgelsesdesign, fortæller Johanne Mose Entwistle og tilføjer:

- Vores undersøgelse af Bikuben Kollegiet bygger derfor på grundig dokumentation i form af spørgeskema, observationer, interviews og beregninger baseret på veletableret viden om sammenhængen mellem ensomhed og frafald på uddannelser og deraf følgende fald i livstidsværditilvækst. Det hele med sigte på at kortlægge en effektkæde, hvor arkitekturens rolle som en væsentlig katalysator kan afdækkes.

Beboer: - Du føler dig ikke alene
Ifølge Johanne Mose Entwistle er Bikuben Kollegiet et interessant byggeri at studere, da det tager hånd om en væsentlig samfundsudfordring. For hvert år starter mere end 60.000 unge på et studie, men livet som studerende byder for mange på en hverdag i ensomhed. Faktisk viser undersøgelser, at hver niende studerende på landets universiteter ofte føler sig ensom. AART har derfor skabt Bikuben Kollegiet med tanke på at fremme et mere inkluderende fællesskab i studieårene.

- Tankerne på tegnebordet er en ting. Noget andet er, hvordan og hvorvidt et byggeri gør en forskel i virkeligheden. Vi satte os derfor for at dokumentere effekten af Bikuben Kollegiet. Her fandt vi bl.a. frem til at ved at synliggøre livet og styrke mulighederne for sociale møder, så giver kollegiet en dybere følelse af fællesskab end andre kollegier i Danmark, og som resultat føler færre beboere sig ensomme. Faktisk føler 10 % færre sig 'ofte' eller 'en gang imellem' ensomme, og sammenligner man med studerende, der bor alene i lejlighed, er resultatet endnu mere markant, fortæller Johanne Mose Entwistle.

Stinna Winther, der bor på Bikuben Kollegiet og har deltaget i undersøgelsen, siger videre:

- Der er mange muligheder for at være i fællesrum sammen, og det gør meget for det sociale, at man f.eks. kan være mange i køkkenet på én gang. Der er plads til, at man kan være på de andre etager, og der er plads til at få besøg af venner. Det er ikke lukkede selskaber. Og selvom du måske er alene, så kan du altid se nogen på de andre etager, og så føler du dig ikke alene.

Gevinst for samfundet
Ifølge Johanne Mose Entwistle er ensomhed væsentligt at adressere - ikke kun for den enkelte unge, men også for samfundet. For ensomhed er en af de primære årsager til, at unge frafalder deres studie. Det viser en undersøgelse fra Dansk Magisterforening, hvor 41 % fremhæver, at ensomhed i 'høj' eller 'nogen grad' har været medvirkende til deres frafald.

- Det giver god mening at skabe mere fællesskabende rammer for livet som studerende, da det vil bidrage til at fastholde unge i uddannelse. F.eks. frafalder 94 kollegieboere i Danmark hvert år deres studier pga. ensomhed, og med mere fællesskabende rammer - som på Bikuben Kollegiet - vil man kunne fastholde 13 kollegiebeboere i uddannelse. Det viser vores undersøgelse, hvor vi har sat fokus på de kollegiebeboere, som 'ofte' føler sig ensomme, fortæller Johanne Mose Entwistle.

Undersøgelse er udført af AART's dokumentationsteam i perioden november 2018 til september 2019. En undersøgelse, som AART efterfølgende har kombineret med samfundsøkonomiske beregninger.

-kj

Læs mere om Byggeri

2/12 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.