Aktuelle nyheder - Byggeri

EjendomDanmark efterlyser smidigere muligheder for energirenoveringer

EjendomDanmark efterlyser smidigere muligheder for energirenoveringer

Rådet for Energieffektiv Omstilling er kommet med anbefalinger til nye EU-regler for energieffektivisering.

Del artiklen på

Energirenoveringer væsentlige for alle ambitioner om at spare på energien, og meget af indsatsen er styret af EU-regler og krav.

Derfor har Rådet for Energieffektiv Omstilling, tidligere Energisparerådet, peget på en række anbefalinger til regeringens arbejde med kommende EU-regler på området.

Det foreslås blandt andet at styrke princippet om ’energy efficiency first’, fordi energieffektivisering er den billigste og hurtigste vej til varige CO2-reduktioner.

Rådet peger også på, at det skal være lettere for private aktører at foretage energieffektiviseringer.

Ros til indstillingerne
Og fra EjendomDanmark, der sidder med i Rådet for Energieffektiv Omstilling, er der ros til indstillingerne:

- Det er overordnet set rigtig fornuftige anbefalinger. Der er et stort potentiale i at gøre særligt de ældre bygninger mere grønne. Det gælder de offentlige såvel som de private," siger rådsmedlem og seniorrådgiver hos EjendomDanmark, Morten Jarlbæk Pedersen.

I Rådets anbefalinger understreges behovet for at gøre det nemmere og mere fordelagtigt for private aktører at foretage energirenoveringer, og der advares mod barrierer som ’manglende information’, ’for tunge opstartsomkostninger’ og at ’projekterne og reglerne hurtigt bliver for komplekse’.

Regulatoriske barrierer
Særligt det sidste er et billede, EjendomDanmark kan genkende. Morten Jarlbæk Petersen mener, at det ikke mindst er de regulatoriske barrierer og kompleksiteten, der holder mange ellers gode projekter tilbage:

- Derfor er det vigtigt, at der arbejdes mod langt smidigere regler for området. Og her det en fordel, hvis man også i EU-reguleringen lægger et vist pres, siger Morten Jarlbæk Pedersen.
Rådets anbefalinger kan nu bruges af regeringen i arbejdet med at forhandle Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet i EU. Den danske energispareindsats er i høj grad styret af disse to direktiver – det er blandt andet der, man finder kravet om fjernaflæste målere.

DanB

Læs mere om Byggeri

7/7 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.