left banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Energispild koster mindst fire milliarder hvert eneste årEA Energianalyses arbejde understreger, at en ambitiøs indsats inden for energieffektiviseringer er afgørende for at sikre, Danmark kommer billigst muligt i mål med den grønne omstilling. (arkivfoto).

Energispild koster mindst fire milliarder hvert eneste år

Ny analyse viser, at den grønne omstilling vil blive 120-160 mia. kr. dyrere for samfundet, hvis ikke der energieffektiviseres frem mod 2050. Det er derfor afgørende at se på vores bygninger og industri, mener Grøn Logik-alliancen

Del artiklen på

Samfund - Bygninger - Energi

Danmark har mistet den energieffektive førertrøje efter at energispareindsatsen blev kraftigt nedprioriteret ved den seneste energiaftale fra 2018. Det har de også opdaget uden for Danmarks grænser.

I sommer udgav EU-kommissionen en sjælden hård kritik af Danmarks indsats på området og sendte et klart signal til den nye socialdemokratiske regering om, at der skal handles.

Og nu viser en netop færdig rapport fra EA Energianalyse, at den grønne omstilling vil blive 120-160 mia. kr. dyrere for det danske samfund frem mod 2050, hvis der ikke energieffektiviseres:

- Analysen viser én gang for alle, at energibesparelser ikke alene kan betale sig, men bør være hele fundamentet for en omkostningseffektiv grøn omstilling. Hvis regeringens ambition om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 og CO 2-neutralitet senest i 2050 skal nås billigst muligt, skal vi sikre, at vi bruger vores energi mere effektivt – samtidig med at vi udbygger den vedvarende energi. Det er ikke et enten-eller; det er er både-og, udtaler Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling(tidl. Det Økologiske Råd).

Sådan kommer vi billigst i mål
Grøn Logik-alliancen støtter regeringens ambition om at reducere mængden af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Forhandlingerne om den nye klimalov er netop nu i fuld gang, og regeringen forventer, at klimaloven er på plads inden årsskiftet. Herefter følger en diskussion om de konkrete virkemidler, der skal fremgå i den kommende klimahandlingsplan.

EA Energianalyses arbejde understreger, at en ambitiøs indsats inden for energieffektiviseringer er afgørende for at sikre, Danmark kommer billigst muligt i mål med den grønne omstilling. I andre europæiske lande indgår bygninger, boliger og industri naturligt som en del af det klimapolitiske arbejde. Det vil derfor være naturligt, hvis der opstilles konkrete mål for energieffektivisering i den kommende klimahandlingsplan, mener Grøn Logik-alliancen.

- Det her handler om, hvad vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn. Først og fremmest er vi selvfølgelig moralsk forpligtede til at passe ordentligt på kloden. Men jeg mener også, vi er forpligtede til at passe på pengepungen. Ved at prioritere energieffektiviseringer kan vi spare 160 milliarder kroner. Det er penge, der i stedet kan bruges til at skabe en bedre tilværelse for kommende generationer. Hertil kommer, at der er et kæmpe eksportpotentiale for vores virksomheder, når vi viser andre vejen, lyder det fra Bendt Bendtsen, bestyrelsesformand i SYNERGI.

Behov for nationalt, bindende mål og incitament
EA Energianalyse estimerer, at det danske samfund skal spare mellem 26 og 33 pct. af vores energiforbrug frem mod 2030 og 45 pct. frem mod 2050 for at nå i mål med den grønne omstilling på den billigste måde. Derfor foreslår Grøn Logik, at Danmark øger ambitionerne og sætter et nationalt og bindende mål for energieffektivitet på 30 pct. i 2030:

- Bygningerne bør tænkes ind i klimapolitikken med bindende mål, så både bygherrer og bygningsejere, der gennemfører renoveringsprojekter og driftseffektiviseringer, motiveres for at indtænke energieffektiviseringer både i den løbende drift og ved renoveringer af deres bygninger. Det vil være et afgørende bidrag til realisering af de overordnede klimamål,” udtaler Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og talsmand for branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen.

- jhn

Læs hele analysen her

Om Grøn Logik
Danmark står over for store udfordringer, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen. Klima- og energipolitikken skal sættes i et helt nyt gear. Ifølge Det Internationale Energiagentur er energieffektiviseringer en forudsætning for, at vi kan nå i mål med den grønne omstilling.

Derfor er en række virksomheder, fagforbund, erhvervsorganisationer og NGO’er gået sammen i en bred, grøn alliance for at bidrage til at indfri ambitionerne i klimapolitikken for den nye regeringsperiode.

Sammen kommer vi med et klimaopråb til regeringen: Vi skal til at satse langt mere på energieffektivitet. Danmarks to millioner bygninger og boliger skal med i klimakampen, hvis vi skal nå vores klimamål.

Det er grøn logik, at vi skal bruge vores energi bedre og klogere i bygningsmassen og i industrien. Vi skal skrue ned for energiforbruget og op for tempoet i den grønne omstilling.

Læs mere om Byggeri

27/11 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.