Aktuelle nyheder - Byggeri

Entreprenør hyldet for sit lærlingearbejde

Entreprenør hyldet for sit lærlingearbejde

Entreprenør- og servicevirksomheden Norisol A/S gør en særlig indsats på lærlingeområdet. Og det er belønnet af 3F Storebælt, som har overrakt ledelse og medarbejdere en festlig ”lærlinge-lagkage”.

Del artiklen på

Fagforbundet 3F har i et stykke tid sat gang i en landsdækkende kampagne for at skabe positiv opmærksomhed om de virksomheder, der gør det godt på lærlingeområdet.

- Vi har ofte travlt med at kritisere virksomhederne, når de ikke opretter praktikpladser nok. Men det er lige så vigtigt at hylde de virksomheder, der gør det ekstraordinært godt på lærlingeområdet, og det gør Norisol A/S, siger Afdelingsformand Heidi Slesvig i 3F Storebælt.

Gode lærepladser trækker elever til faget
Norisol A/S har på flere områder gjort en ekstra indsats på lærlingeområdet. Norisol A/S har veltilrettelagte uddannelsesforløb for sine lærlinge, så de sikrer at lærlingene bliver dygtige medarbejdere og hele tiden kan føle sig trygge og sikre i deres uddannelsesforløb.

- Vi håber, at andre virksomheder kan blive inspireret af Norisol A/S, fordi det er super vigtigt for både virksomhederne, arbejdstagerne og det danske samfund, at der skabes gode og attraktive lærepladser i Danmark. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, og derfor er det vigtigt med attraktive og spændende praktikforløb for de unge, så de i højere grad søger mod erhvervsuddannelserne i stedet for de gymnasiale uddannelser, siger Afdelingsformand Heidi Slesvig 3F Storebælt.

Vi vil gå foran
Adm. Direktør Ole Sander er både stolt af og glad for anerkendelsen fra 3F.

- Jeg er meget glad for påskyndelsen fra 3F Storebælt, som vi har et rigtig fint samarbejde med. Uddannelse ligger højt på vores agenda, fordi der bliver hårdt brug for faglært arbejdskraft hos os og i dansk erhvervsliv i de kommende år. Vi vil gerne gå forrest i ambitionen om at sikre os den fremtidige arbejdskraft. Vi har en målsætning om at have en andel af lærlinge på over 10%. Det ser vi som vigtigt i forhold til at kunne bevare den nødvendige arbejdsstyrke. siger Ole Sander og giver samtidig en tilskyndelse til både virksomheder og politikere:

- Kun 20% af de unge vælger i dag en erhvervsuddannelse og det er alt for lidt. Analyser viser, at vi i 2025 vil mangle 70.000 med en erhvervsuddannelse, så der er brug for at alle gør en ekstra indsats. Der kunne godt ses på nogle af de regler, som måske kan være en årsag til at virksomhederne tager flere lærlinge ind. Og så skal vi have gjort det mere attraktivt for de unge at vælge et håndværk frem for gymnasiet.

Forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, er også glad for det gode lærlinge-arbejde, der udføres i Norisol:

- Vi har i høj grad brug for virksomheder, der tager deres uddannelsesansvar alvorligt, og det er Norisol er godt eksempel på, siger Søren Heisel.

- Men alt for mange virksomheder blæser i dag på deres lærlingeansvar. Vi ser i øjeblikket en tendens til, at virksomheder dropper de ordinære 3-4 års praktikaftaler til fordel for små, korte uddannelsesaftaler på i gennemsnit kun 11 måneder. Det er helt uholdbart, siger Søren Heisel, og peger på en række problemer med denne udvikling.

- For det første er der langt større risiko for frafald med de korte uddannelser. For det andet skaber de korte uddannelser usikkerhed hos de unge og ikke mindst deres forældre. For det tredje skader de korte uddannelser erhvervsuddannelsernes omdømme, og endelig kan det betyde ringere kvalitet af uddannelserne, siger Søren Heisel.

Præmien for hæderen som foregangsvirksomhed på lærlingeområdet er en flot og festlig lagkage, som 3F Storebælt afleverede ved en lille reception fredag den 28. juni 2019 om eftermiddagen, så både medarbejdere og ledelse kunne få lidt til den søde tand at gå hjem til weekenden på.

-jhn

Om Norisol
Norisol er en service- og entreprenørvirksomhed, der inden for energi, industri, marine og byggesektoren bidrager til høj værdiskabelse hos kunderne. Dette sker gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale opvarmning. Vores discipliner er teknisk isolering, stillads, facadeløsninger og indretning. Norisol har ca. 700 ansatte i Danmark og Sverige.

Læs mere om Byggeri

2/7 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.