Aktuelle nyheder - Byggeri

Erhvervsstyrelsen erkender forældede støjzonerPå kortet ses den eksisterende afgrænsede støjzone. Det farvede område viser virkelighedens støjområder.

Erhvervsstyrelsen erkender forældede støjzoner

Københavns Lufthavn vil ’videreudvikle’ Roskilde Lufthavn, der ’fungerer som aflastningslufthavn’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring,
Christiansborg

BygTek har bedt Københavns Lufthavne om en kommentar til artiklen ’Urealistisk støjzone i Roskilde Lufthavn bremser byggerier for milliarder’, og her erkender CPHs presseafdeling, at Erhvervsstyrelsen allerede i 2018 i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Fingerplan ’vurderede, at datagrundlaget og beregningsmetoden for den gældende støjzone er forældet’.

CPHs presseafdeling forklarer at miljøgodkendelsen af Roskilde Lufthavn og støjzonen er to forskellige ting:

- Miljøgodkendelsen tillader lufthavnens eksistens og drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og fastsætter vilkår for driften på nuværende tidspunkt. Støjzonen er en langsigtet arealreservation, der skal sikre den samfundsmæssige interesse i, at lufthavnen kan udvikles på lang sigt samtidig med, at det forebygges, at borgere kan komme til at bo i støjbelastede områder, skriver CPHs presseafdfeling.

Aflastningslufthavn
Ifølge presseafdelingen er det ’på sigt en del af CPH’s kapacitet at kunne videreudvikle Roskilde Lufthavn’:

- Roskilde Lufthavn fungerer som en aflastningslufthavn for Københavns Lufthavn i Kastrup, og det er centralt for Danmarks udvikling, at Roskilde Lufthavn bevarer muligheden for fortsat at kunne udvikle sig sådan. I forbindelse med en generel revision af fingerplanen igangsatte Erhvervsstyrelsen, efter ønske fra de berørte kommuner, i 2018 en proces, der havde til formål at vurdere, om støjzonen (støjkonsekvensområde og restriktionsområde) omkring Roskilde Lufthavn skulle revurderes, så det kunne opdateres med moderne data, herunder nye flytyper og i henhold til den gældende metode for beregning af flystøj, da man vurderede at datagrundlaget og beregningsmetoden for den gældende støjzone er forældet, skriver presseafdelingen videre.

Vil gerne bidrage
Arbejdet resulterede i et forslag til en ændret støjzone, som dog ikke blev en del af Fingerplan 2019, og støjzonen blev dermed ikke ændret:

- Under arbejdet med revisionen blev CPH anmodet om at levere bidrag til arbejdet. CPH ønskede at bidrage til processen og leverede i denne forbindelse eksempler på flytrafikscenarier, som kunne danne grundlag for støjberegningerne. Såfremt arbejdet med revision af støjzonen genoptages, bidrager CPH gerne hertil igen, slutter svaret fra CPHs presseafdeling.

Læs mere om Byggeri

4/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.