Aktuelle nyheder - Byggeri

Etablerer ny containerterminal i KøbenhavnLevantkaj, hvor containerterminalen holder til i dag, skal udvikles som nyt boligområde, når terminalen i 2023 flytter til Ydre Nordhavn.

Etablerer ny containerterminal i København

En ny containerterminal i Ydre Nordhavn bliver en realitet i 2023, så varer til hovedstadsregionen fortsat kan blive leveret tæt på kunderne. Det vil skåne miljøet og reducere trængslen på det danske vejnet

Del artiklen på

Den eksisterende containerterminal på Levantkaj i Københavns Nordhavn er fortsat i fuld vigør, men inden for de kommende år vil den blive flyttet til Ydre Nordhavn med nye, moderne faciliteter og med mulighed for en udbygning.

Udbygningen vil ske i takt med, at godsmængderne øges, og nye logistikvirksomheder, som f.eks. et distributionscenter, kommer til. By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) er netop blevet enige om principperne for den nye terminal.

De danske havne håndterer i dag lidt over 75 % af det importerede gods til Danmark, og coronakrisen har tydeliggjort, hvor vigtigt det er at opretholde globale forsyningskæder og sikre, at varer fortsat kan leveres på tværs af grænser.

En velfungerende containerterminal tæt ved København er derfor vital infrastruktur og samtidig en væsentlig og bæredygtig forsyningsåre for Hovedstaden og det øvrige Østdanmark. Placeringen vil betyde mindre trængsel på vejene og et grønnere Danmark.

Direkte adgang til motorvejsnettet i 2027
Med en beliggenhed på spidsen af Ydre Nordhavn vil den nye containerterminal komme til at ligge i en ny bydel med en veludbygget og moderne infrastruktur med dedikerede arealer til fremtidens logistik. Arbejdet med at anlægge den nye Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten er godt i gang, og når tunnelen står færdig i 2027, vil transport til og fra containerterminalen få direkte adgang til motorvejsnettet rundt om København via tunnelen.

Hos CMP, der opererer den nuværende containerterminal, er der derfor også glæde over den nye containerterminal. Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port, siger:

Læs mere under billedet...
Cirka sådan kommer det til at se ud, når den bare mark i Ydre Nordhavn er forvandlet til moderne containerterminal.

Fakta:
- Prisen for at anlægge den nye containerterminal inkl. kraner, vejadgang og øvrige faciliteter forventes at blive omkring 800 mio. kr.
- Containerterminalen får to nye containerkraner, en mulighed for kajlængde på op til 550 meter og en vanddybde ned til 12,5 meter. Det er 2,5 meter dybere end den nuværende containerterminal har. Hertil nye og moderne havnefaciliteter og erhvervsbygninger.
- Med placeringen af den nye containerterminal i Ydre Nordhavn optimeres besejlingen til terminalen til gavn for alle rederier, der kommer til at anvende terminalen.
- Der gøres plads til, at terminalen løbende kan udbygges i takt med, at godsmængderne øges og nye logistikvirksomheder m.v. kommer til.
- Den eksisterende terminal på Levantkaj udgør ca. 140.000 m2. Når den nye terminal i Ydre Nordhavn er fuldt udbygget, vil den udgøre ca. 165.000 m2.
- Området, hvor terminalen placeres, er en del af et nyt jordopfyld på i alt 100 hektar i Ydre Nordhavn. Udover containerterminal skal dette område blandt andet også rumme en 28 hektar ny, stor naturpark.
- Der er udarbejdet VVM (miljøvurdering) for anlæg af den nye containerterminal og meddelt miljøgodkendelse af projektet.
- Flytningen af eksisterende containerterminal åbner op for den videre byudvikling af Levantkaj, der skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde i Nordhavn.

-los

Læs mere om Byggeri

8/7 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.