Aktuelle nyheder - Byggeri

EU giver grønt lys for svensk ID-kort på byggepladser

EU giver grønt lys for svensk ID-kort på byggepladser

Svenske regler for ID-kort på byggepladser er ikke i strid med EU’s principper om det indre marked for tjenesteydelser

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Venstres medlem af EU-Parlamentet, Morten Løkkegaard, har bedt Kommissionen oplyse, om de svenske regler for anvendelse af ID-kort på byggepladser er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Han henviser til, at den svenske regering og lokale myndigheder anvender et særligt obligatorisk elektronisk ’ID06-kort’ på byggepladser i Sverige:

- Målet, der er berettiget, er at dokumentere, at ansatte på byggepladsen blandt andet er omfattet af et socialt sikringssystem og betaler skat. Ikkesvenske virksomheder melder dog om, at ID06-systemet i praksis er uforholdsmæssigt byrdefuldt, svært og dyrt, påpeger Morten Løkkegaard.

Restriktive og dyre krav
Han understreger, at virksomheder ikke har mulighed for at anvende andre, billigere og eksisterende former for dokumentation, og at det er imod EU's regler for offentlige udbud:

- Sådanne særlige, restriktive og dyre krav til offentlige byggeprojekter begrænser den frie, fair og åbne konkurrence og er udtryk for de vedvarende udfordringer, der er forbundet med skabelsen af et ægte indre marked for tjenesteydelser, noterer det danske EU-Parlamentsmedlem.

Begrundes i almene hensyn
I et svar fra Kommissionen hævdes det, at det svenske ID06-system ikke vedrører de tekniske krav, der beskriver kontraktens genstand, men snarere de generelle forpligtelser vedrørende social sikring og beskatninger og den dokumentation, der gælder for de fleste arbejdskontrakter i den pågældende medlemsstat:

- I overensstemmelse med EU's regler for det indre marked kan medlemsstaterne indføre lovgivningsmæssige og administrative krav for at sikre overholdelse af forpligtelserne vedrørende social sikring og beskatning. Sådanne krav skal være begrundet i almene hensyn og stå i et rimeligt forhold til målet i overensstemmelse med EU-retten. De må ikke gå videre, end, hvad der er nødvendigt for at nå det pågældende mål af almen interesse. Kommissionen er i øjeblikket i færd med at indlede drøftelser med medlemsstaterne specifikt om regulering af bygge? og anlægstjenester og administrative krav i dette økosystem for at kortlægge og adressere hindringer for det indre marked, lyder svaret fra Kommissionen.

Elektronisk erklæring på vej
I øvrigt er EU sammen med interesserede medlemsstater i gang med at udarbejde et fælles instrument til elektronisk erklæring om udstationerede arbejdstagere, hvoraf mange arbejder inden for bygge? og anlægssektoren:

- Så længe anvendelsen af ID06 er fastsat ved lov, er udbudsmyndighederne forpligtet til at anvende ID06-systemet på alle kontrahenter uafhængigt af deres individuelle situation. Anvendelsen heraf på offentlige indkøbskontrakter bør ikke drages i tvivl, medmindre lovligheden af ID06 anfægtes med succes, konstaterer Kommissionen i svaret til Morten Løkkegaard.

Læs mere om Byggeri

29/3 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.