LCA
scroll
Fejl og spild koster årligt byggebranchen milliarder af kroner

Fejl og spild koster årligt byggebranchen milliarder af kroner

Byggebranchen kan både tjene penge og opfylde en del af de kommende klimakrav, hvis de lærer af deres fejl

Af Dan Bjerring

En klog mand har engang sagt, at ’det er menneskelligt at fejle, men dumhed at begå den samme fejl flere gange.

Derfra og så til at konkludere, at så må håndværkere være dumme, fordi de er for dårlige til at lære af egne fejl, der er et langt stykke.

Men det er en kendsgerning, at fejl og spild i byggeriet koster hvert år byggebranchen milliarder.

Det er penge, der i stedet kunne have stået på virksomhedernes bundlinje. Alligevel har byggebranchen de seneste 20 år ikke formået at reducere spildet nævneværdigt.

Fra hele værdikæden
Ifølge direktør Morten Frihagen fra Dansk Håndværk skal årsagerne til manglende reaktioner på fejlene findes i hele værdikæden - fra projektering og udbud til udførelsen og den efterfølgende vedligeholdelse:

- Nogle fejl rammer dem, der laver den, mens andre først viser sig i de næste led i kæden. Derfor skal vi samarbejde om at identificere årsagerne til spild, så vi undgår at lave de samme fejl i næste opgave, siger han.

Serie af workshops
Dansk Håndværk vil gøre noget ved udfordringerne. I midten af marts lægger de ud med den første i en serie af workshops.

Håndværkerne skal simpelthen lære, hvordan de minimerer de fejl i byggeprocessen, som fører til unødig brug af materialer og tid.

På baggrund af deres egne erfaringer skal deltagerne på den første workshop identificere udfordringer og barrierer i forhold til at begrænse spild. Det vil samtidigt tydeliggøre fordelene ved fejllæring.

Konkrete redskaber
På en efterfølgende workshop bliver deltagerne blandt andet præsenteret for konkrete redskaber til, hvordan de kan bruge systematiseret fejllærling, og dermed opnå en positiv effekt på både den økonomiske og den grønne bundlinje.

Serien af workshops er udarbejdet sammen med Paw Engsbye Rasmussen, der i en årrække har arbejdet med at forbedre byggeriets fejl- og spildkultur:

- Lige nu er det kravene om mindre CO²-udledning, der gør det nødvendigt at ændre den fejl- og spildkultur, der har bidt sig fast i branchen.

- Vi taler om et spild på mellem 10 - og 30 procent af branchens omsætning, så en forbedring vil ikke alene været et godt skridt på vejen for at opfylde det kommende klimakrav til byggeriet.

- Forskning viser, at det samtidigt kan åbne for et meget stort indtjeningspotentiale for branchen, forklarer Paw Engsbye Rasmussen.

Opbygger ikke viden
Analyser viser, at spild i byggeriet hvert år koster milliarder af kroner, fordi branchen gentager de samme fejl i byggeprocessen.

Alligevel forsømmer man at opbygge viden fra de enkelte projekter, der kan forebygge fejl i nye opgaver. På den måde bider det spild, der opstår, sig fast og bliver ved med at forfølge virksomhederne.

Den første workshop skal derfor også anskueliggøre, hvor store værdier der frigøres, hvis virksomhederne følger en fast struktur for ’fejllæring’ på projektniveau.

Fejl kan ikke undgås
Der er ikke noget i vejen med at begå fejl, og de kan ikke undgås:

- Men at gentage de samme fejl er både økonomisk og miljømæssigt uforsvarligt. Klimakravene til byggeprocessen skærpes de kommende år, men hvis branchen har fokus på at reducere sit spild, vil vi på forhånd være kommet et godt skridt på vejen til at opfylde dem – og endda tjene penge på ændringen, vurderer Paw Engsbye Rasmussen.

FAKTA
• Hvis målet i den grønne omstilling skal opfyldes, kræver det en ændring af byggeriet fejl- og spildkultur.

• Fra næste år sænkes grænseværdien for CO²-udledningen for opførelse og drift af nybyggerier.

• Det klimaaftryk, der knytter sig til spild, forventes også at skulle indgå i LCA-beregningen for et nybyggeri.

• Forebyggelse af fejl og spild ved systematisk fejllæring vil gavne både den økonomiske og grønne bundlinje.

• Spild i byggeriet udgør ifølge en undersøgelse fra BUILD mellem 10 og 30% af branchens omsætning.

• Byggeriet og produktion af byggematerialer står for omkring 12 procent af Danmarks CO2 udledning.

6/2 2024