LCA
LCA
scroll
Fire betonprojekter, der skiller sig udVinderne af Betonens Priser 2023: Det Introverte Hus, Fremtidens Gårdhave, SIMAC og Nationalparkcenter Thy. Fotos: Emma Stern Nielsen/Oliver Dino, Mikkel Eye og Torben Eskerod.

Fire betonprojekter, der skiller sig ud

Årets vindere af Betonens Priser 2023 er fundet. Fællesnævneren for alle projekterne er, at arkitekturen giver plads til både mennesker og natur

Fire vinderprojekter i kategorierne Betoninnovations Prisen, Betonelement Prisen, In-situ Prisen og Betonarkitektur-idéen blev torsdag d. 1. juni afsløret foran 120 inviterede gæster fra hele byggeriets værdikæde.

Ifølge Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, er fællesnævnerne for årets vindere unik betonarkitektur, innovative løsninger og godt samarbejde mellem byggeriets aktører.

- Vinderprojekterne imponerer med omtanke for at bygge ydmygt og diskret, så natur og mennesker får plads. De repræsenterer unik betonarkitektur og innovative betonløsninger og er i særdeleshed resultatet af et godt samarbejde mellem byggeriets aktører. Uden godt samarbejde, opnår vi ikke prisværdige bygværker, som er designet til evigheden. Stort tillykke til vinderne!

Vinder af Betoninnovations Prisen: Fremtidens Gårdhave, København
• Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR (bygherre på det regnvandstekniske anlæg)
• Landskabsarkitekt: BOGL Landskabsarkitekter
• Arkitekt: Lendager
• Rådgiver: WSP Danmark
• Entreprenør: MøllerLøkkegaard
• Betonproducent: Unicon (betonopskrift i samarbejde med Pelcon)

Betoninnovations Prisen tildeles et prisværdigt bygge- eller anlægsprojekt, der anvender beton med fokus på æstetiske, sociale, bæredygtige, ressourceansvarlige, energi- og miljømæssige løsninger.

Formand for juryen, Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects, udtaler:

- Fremtidens Gårdhave demonstrerer på fornemste vis, hvordan nødvendige regnvandsløsninger kan kombineres med et smukt, rekreativt og sanseligt gårdrum. Der er tale om et innovativt projekt inden for beton med 100 % groft genbrugstilslag, udformet særdeles stærkt arkitektonisk og æstetisk.

Jurymedlemmer: Casper Mathiasen, formand i Dansk Beton og Managing Director i Unicon; Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark; Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects; Tine Kjærulff Bay, arkitekt og kreativ direktør i Gottlieb Paludan Architects samt Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Vinder af Betonelement Prisen: SIMAC, Svendborg
• Bygherre: SMUC Fonden med støtte fra A.P. Møller Fonden
• Arkitekt: C.F. Møller Architects og EFFEKT Arkitekter
• Entreprenør: MT Højgaard
• Ingeniør: Artelia Group
• Betonproducent: A/S Boligbeton, CRH Concrete, UPB Group

Betonelement Prisen er en arkitekturpris, som hædrer en høj arkitektonisk, innovativ og æstetisk anvendelse af betonelementer i byggeriet. Prisen uddeles af Betonelement-Foreningen.

Formand for juryen, Kent Martinussen, arkitekt og adm. dir. i DAC, udtaler:

- En konsekvent og arkitektonisk gennemtænkt anvendelse af betonelementer, der i ét overbevisende greb samler den bærende konstruktion og den rumlige struktur til et spændstigt gitter af søjler og dragere. Facadeplanet er dristigt trukket tilbage, så betongitteret manifesterer sig som det dominerende element også i uddannelsesinstitutionens ydre fremtoning.

Jurymedlemmer: Kent Martinussen, arkitekt og adm. dir. i DAC; Bente Scavenius, mag.art. i kunsthistorie og kunstkritiker; Peter Thorsen, adm. direktør – partner – arkitekt MAA, Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt Christian Cold, CEO Entasis, arkitekt MAA.

Vinder af In-situ Prisen: Nationalparkcenter Thy
• Bygherre: Nationalparkfond Thy
• Arkitekt: LOOP Architects
• Landskabsarkitekter: SLA
• Rådgiver: LB Consult - Norconsult
• Entreprenør (beton): HMC Byg & Anlæg
• Betonproducent: Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik

In-situ Prisen hædrer unikt arbejde i pladsstøbt beton og uddeles af Fabriksbetonforeningen med støtte fra flere af Fabriksbetonforeningens interessemedlemmer.

Jurymedlem, arkitekt Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter, udtaler:

- Nationalparkcenter Thy udmærker sig ved at være en smukt tilpasset og velproportioneret bygning, som kiler sig ind i klitlandskabet. Det fine dagslys og de enkle materialer skaber en vellykket arkitektonisk helhed. Bygningen fungerer på bedste vis som trædesten til Thy Nationalpark langs den jyske vestkyst.

Jurymedlemmer: Sophus Søbye, arkitekt, Sophus Søbye Arkitekter; Jesper Gottlieb, arkitekt, Gottlieb Factory, samt Ane Cortzen, arkitekt og tv-vært.

Vinder af Betonarkitektur-idéen: Det Introverte Hus
• Vinderprojektet er udarbejdet af arkitektstuderende: Emma Stern Nielsen, Det Kongelige Akademi, Arkitektur og Johan Oliver Dino, Det Kongelige Akademi, Bosætning, Økonomi og Tektonik.

Betonarkitektur-idéen er en idé-konkurrence for arkitektstuderende, der belønner innovative projekter med fokus på mere bæredygtig brug af beton i arkitekturen. Bag konkurrencen står Dansk Beton og arkitektskolerne.

Formand for juryen, institutleder Natalie Mossin, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi, udtaler:

- Projektet vinder for sin poetiske og gennemarbejdede udvikling af en eksisterende bygnings kvaliteter. Det åbner vores syn på de mange udtjente industri- og landbrugsbygninger og præsenterer væsentlig nytænkning inden for de rammer og ressourcer, den eksisterende bygningsmasse udgør.

Jurymedlemmer: Institutleder Natalie Mossin, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi; chef for Dansk Beton Dorthe Mathiesen, DI Byggeri; Professor Anne Beim, Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Teknologi IBT; Assistant Professor Jon Krähling Engholt, Arkitektskolen Aarhus; Director Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects samt Partner Thomas Nørgaard, Christensen & Co.

-tmk

2/6 2023