LCA
scroll
FLUGT officielt indviet af dronning Margrethe II

FLUGT officielt indviet af dronning Margrethe II

Det nye museum for flygtningehistorier, FLUGT, formidler stemmerne, udfordringerne og fortællingerne delt af flygtninge verden over dengang og i dag

Fotos: Rasmus Hjortshøj og FLUGT

Det nye museum, FLUGT får til huse i Oksbøl på Danmarks vestkyst. Her lå landets største flygtningelejr efter Anden Verdenskrig. Da lejren talte flest flygtninge i efterkrigsårene, satte den byen på kortet som Danmarks femtestørste. I dag står få bygninger tilbage fra tiden dengang, men fortællingen om at stå på tærsklen til et nyt land, på flugt fra sit eget, er mere relevant end nogensinde.

BIG har ombygget og designet en tilbygning til et af de sidste fysiske spor fra dengang, nemlig det tidligere sygehus tilknyttet flygtningelejren. Sygehuset og den nye tilbygning udgør tilsammen det 1,600 m2 store museum, udviklet i samarbejde med Ingeniør'ne og oplevelses- og udstillingsdesignere Tinker Imagineers. FLUGT er BIGs andet museum for Vardemuseerne.

- FLUGT – Refugee Museum of Denmark fortæller ikke kun historien om den største flygtningestrøm, der har ramt Danmark de sidste 100 år. Vi fortæller også historien om, hvorfor mennesker flygter, hvad det betyder at være på flugt, og hvordan det påvirker deres liv, siger Claus Kjeld Jensen, Museumsdirektør.

Rammerne for det nye FLUGT tager afsæt i lejrens tidligere hospitalsbygning: hvor der tidligere stod små syge- og operationsstuer, er der nu bygget ni store udstillingsrum fordelt på to separate bygninger. For at samle bygningen både arkitektonisk og historisk har BIG designet en tilbygning som et blødt kurveformet rum, der tilføjer 500 km2 til museet, samt skaber et design, der kan genkendes på lang afstand. Bygningen er beklædt med Cortenstål, et moderne element, som samtidig refererer til de røde mursten fra den tidligere hospitalsbygning. 

Det kurveformede rum er placeret mod gaden for at skabe en inviterende indgang for museumsgæsterne. Det abstrakte rum fremstår udadtil som en lukket mur, men når man træder indenfor, får man øje på et glasparti, der går fra gulv til loft, hvorfra man har udsigt til et grønt gårdområde og skoven, hvor den tidligere flygtningelejr oprindeligt var placeret. Det grønne gårdområde lader naturligt lys skinne ind igennem de store vinduer udover hele lobbyen, der fungerer både som en indgang, museumsbutik og et midlertidigt udstillingsområde. 

- Museet FLUGT omhandler et tema, der er en del af vores historie og som netop nu er blevet højaktuelt igen med flygtningestrømmene fra bl.a. krigen i Ukraine. Derfor har vi skabt en arkitektonisk ramme, der forbinder fortiden med nutiden – hvor de nye bygningskroppe er direkte formet af deres forbindelse til de historiske bygninger. Det har været en hjertesag for tegnestuen og for mig selv at være involveret i et projekt, der skal formidle en af de største udfordringer, verden står overfor i dag – hvordan vi tager imod og tager os af vores globale medborgere, når de bliver tvunget på flugt. Projektet er en fortsættelse af vores samarbejde med Vardemuseerne og Claus Kjeld Jensen om at skabe museet Tirpitz, og det er den samme arkitektoniske kompromisløshed, der har været afsættet for FLUGT, siger Bjarke Ingels, Stifter & Partner, BIG.

FLUGTS nordlige gavl rummer syv større udstillingsrum. Udstillingsrummene er skabt ved nedrivning af hospitalsstuerne, men bevaring af de bærende vægge for derefter at stabilisere dem med tre krydssektioner. På denne måde er museumsgæsternes vej igennem den nordlige længe den samme, som ansatte og patienters var engang.

I den sydlige gavl finder man konferencerum, mindre udstillingslokaler, en café og personaleområdet. Både den syd- og nordlige længes udtryk er strømlinet og skabt med en respekt for det oprindelige byggeri. Mødet mellem gamle og nye materialer er fremhævet, bl.a. i forbindelsen mellem væggene og de oprindelige træbjælker såvel som i de gule mursten, der er bevaret i samtlige af museets gulve.

Vedligeholdelsen og genanvendelsen af den tidligere hospitalsbygning fremhæver ikke blot den historiske karakter, men afspejler samtidig også BIGs mission om at reducere affald, anvende vedvarende ressourcer og skabe et mindre CO2-aftryk, i forhold til materialer og transport. 

- Helt fra designprocessens begyndelsen har det været essentielt for både os og vores kunde, Vardemuseerne, at bevare de to længer fra den tidligere hospitalsbygning. Bygningerne er noget af det sidste fysiske levn fra den tidligere flygtningelejr, og ikke blot uvurderlig for at fremtidige generationer kan forstå fortiden og flygtningesituationen i dag, men bygningerne har også direkte informeret vores design af tilbygningen både i sin unikke, aflange form, struktur samt i materialevalg. FLUGT bliver dermed et stærkt eksempel på, hvordan genanvendelse kan resultere i bæredygtige og funktionelle bygninger, som bevarer vores fælles historier samtidig med at danne arkitektur, der skiller sig ud, siger Frederik Lyng, Projektleder, BIG.

Gårdområdet, som er designet af BIG Landscape, skaber en sanselig oplevelse både indenfor såvel som udenfor museet. I hjertet af gårdhaven er der placeret et lille bassin, som spejler himlen. 

 -ms

28/6 2022