Aktuelle nyheder - Byggeri

For 4,9 milliarder ny jernbane over VestfynNiras og Atkins skal sammen stå for totalrådgivningen af en ny jernbane over Vestfyn. Her ses et af Niras' tidligere projekter, Ringsted-Femern forbindelsen.

For 4,9 milliarder ny jernbane over Vestfyn

Med Niras som underrådgiver er Atkins valgt som totalrådgiver på et af de største jernbaneprojekter i Danmark; en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense til Kauslunde øst for Middelfart

Del artiklen på

Mellem Odense Vest og Kauslunde øst for Middelfart anlægges de kommende år en ny dobbeltsporet og elektrificeret jernbane på ca. 35 km. Den nye jernbane får en mere direkte linjeføring end den eksisterende jernbane, hvilket gør det muligt for persontog at køre med 250 km/t og komme hurtigere over Vestfyn. Den nye jernbane er en del af målsætningen om at opnå den såkaldte timemodel, der skal nedbringe rejsetiden mellem Odense og Aarhus til en time.

- I Niras er vi meget glade for at deltage som rådgivere på et af Danmarks største jernbaneprojekter. Det vidner om, at vi er midt i en rivende udvikling inden for infrastruktur. De seneste år har vi positioneret os stærkere og stærkere som rådgiver på nogle af Danmarks største jernbaneprojekter, samt andre markante infrastrukturprojekter, siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i Niras.

Niras har tidligere gennemført tilsvarende store projekter som eksempelvis Ringsted-Femern jernbaneprojektet.

- Niras var ansvarlig for projekteringen af opgradering af jernbanen på Lolland og Falster til en dobbeltsporet elektrificeret bane til 200 km/t, hvilket omfattede alle anlægs-, baneteknik- og miljøfag. Vi har opbygget et meget fagligt stærkt jernbaneteknisk miljø, som vi naturligvis vil trække på under Vestfyn projektet, siger projektdirektør, Jan Kragerup.

Jernbane og motorvej samlet i fælles transportkorridor
Niras og Atkins skal sammen udføre projekteringen af både jernbane og de skærende veje. Projektet omfatter også projektering af ca. 3,4 km motorvej og en enkelt bro i forbindelse med Fynske Motorvej (E20) syd om Odense, der skal udvides på strækningen vest for den eksisterende jernbane.

Jernbane og motorvej vil blive samlet i en fælles transportkorridor, hvilket vil begrænse støjgener og påvirkningen af det omgivende landskab, da både bil- og togtrafikken koncentreres inden for et mindre område. Med opførslen af den nye højhastighedsjernbane vil der også blive frigjort kapacitet, hvilket vil åbne op for øget afvikling af regionale gods- og passagertog på den eksisterende jernbane.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark. Derudover er Energinet anlægsmyndighed for omlægning af en eksisterende naturgasledning på strækningen.

Det samlede anlægsprojekt budgetteres til 4,9 mia. kr. Den nye jernbane forventes at kunne tages i brug ultimo 2028.

Fakta om projektet

• Anlæg af en ny ca. 35 km lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane til 250 km/t over Vestfyn mellem Odense Vest og Kauslunde.
• Interimsmotorvej hvor den nye bane krydser den eksisterende motorvej og vejprojekt for de skærende veje og stier for baneprojektet.
• Anlæg af to udfletningsanlæg: et ved Kauslunde og et ved Holmstrup-Odense.
• Vejprojekt for udbygning af ca. 3,4 km motorvej syd om Odense, etablering af ét nyt tilslutningsanlæg og nedlægning af ét tilslutningsanlæg.

-dc

Læs mere om Byggeri

19/5 2022