Aktuelle nyheder - Byggeri

Frederiksberg erklærer krig mod Skou Gruppen og opsiger aftaleIfølge Skou Gruppen er kommunen blevet advaret om, at brugen af betontypen XD1 til bassinerne vil forringe kvaliteten af konstruktionen og betyde forlængelse af tidsplanen. Foto: Skou Gruppen.

Frederiksberg erklærer krig mod Skou Gruppen og opsiger aftale

Frederiksberg Kommune har opsagt samarbejdet med Skou Gruppen, der har stået for renoveringen af Frederiksberg Svømmehal. Skou Gruppen er uforstående over for beslutningen, der nu skal vurderes af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

Del artiklen på

Frederiksberg Kommune besluttede mandag aften at ophæve samarbejdet med Skou Gruppen A/S om renoveringen af Frederiksberg Svømmehal. Entreprenøren har ifølge kommunen længe haft vanskeligheder ved at leve op til aftalerne, og forhandlingerne, som har kørt sideløbende med renoveringsopgaven igennem det meste af 2021, har ikke givet de nødvendige resultater.
På mødet mandag aften valgte en enig Magistrat at ophæve den entrepriseaftale, som er indgået mellem Frederiksberg Kommune og Skou Gruppen A/S, om renoveringen af Frederiksberg Svømmehal.

Ophævelsen sker på baggrund af en påkravsskrivelse, som Frederiksberg Kommune sendte til Skou Gruppen den 10. december 2021, hvor kommunen varslede ophævelse af entrepriseaftalen, medmindre Skou Gruppen kunne sandsynliggøre, at det blandt andet var muligt for firmaet at gennemføre det aftalte projekt inden for en aftalt tidsplan og med den fornødne kvalitet i arbejdet.

Skou Gruppen svarede på påkravsskrivelsen inden fristens udløb den 5. januar 2022. Svaret er siden da blevet gransket af kommunens rådgivere, advokater og faglige medarbejdere, og vurderingen er klar: Skou Gruppen er ikke fremkommet med en plan eller har udvist en samarbejdsvilje, der i fornødent omfang har betrygget Frederiksberg Kommune i, at Skou Gruppen kan og vil gennemføre de resterende opgaver i henhold til den seneste samarbejdsaftale.

Risiko for yderligere forsinkelse
Projektet er allerede betydeligt forsinket og Skou Gruppen skulle have været færdig i maj 2021. Det er vurderingen fra Frederiksberg Kommune og dennes rådgivere, at der er væsentlig risiko for yderligere forsinkelse i forbindelse med de udestående arbejder og som følge af væsentlige kvalitetsmæssige problemer ved de udførte arbejder.

- Nok er nok. Vi har strakt os meget langt i denne sag, og nu er tålmodigheden simpelthen sluppet op. Vi har ikke oplevet en entreprenør, som er indstillet på at finde en fornuftig løsning eller forholder sig til de reelle udfordringer, som er i projektet. Og så har vi ikke andet valg end at afbryde samarbejdet, siger borgmester Michael Vindfeldt S).

Ophævelsen af aftalen med Skou Gruppen overgår nu til kommunens advokat, advokatfirmaet Poul Schmith, også kendt som Kammeradvokaten, og samtidig vil kommunen iværksætte et genudbud af renoveringsopgaven. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår svømmehallen kan stå færdigt

Entreprenør: Kommunen går på kompromis med lovgivning
Skou Gruppens direktør, Martin Skou Heidemann, ser frem til afgørelsen i voldgiftssagen og forventer, at Skou Gruppen får medhold i sin udlægning. Han siger:

- Vi har ønsket, at renoveringen blev udført i overensstemmelse med bygningsreglementet og almindelig byggeskik. Jeg kan beklageligvis konstatere, at kommunen ikke har et problem med at gå på kompromis med normer og lovgivning, og det bekymrer mig. Jeg er desuden frustreret over, at kommunen forsøger at placere ansvaret for den manglende fremdrift hos os på trods af, at de ikke har levet op til aftalen.

På Skou Gruppens anmodning er der gennemført en syn- og skønsforretning vedrørende projektets kvalitet. Afgørelsen heraf forventes i februar.

-dc

Læs mere om Byggeri

18/1 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.