scroll
Fremtidens arbejdskraft bliver uddannet på Femern-projektetFemern Bælt-forbindelsen forventes at åbne i 2029.

Fremtidens arbejdskraft bliver uddannet på Femern-projektet

Marineentreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors er nu i mål med deres kontraktkrav om at uddanne 15 lærlingeårsværk på Femern Bælt-projektet FBC har overgået målsætningen og sikret 17,6 lærlingeårsværk

Byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden er
godt undervejs, og det samme gælder indsatsen på Femern-Bælt-projektet med at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Således har konsortiet Fehmarn Belt Contractors, FBC, uddannet 14 lærlinge. Det svarer til 17,6 lærlingeårsværk siden FBC i 2020 begyndte arbejdet på Femern Bælt-projektet. Det betyder, at FBC har uddannet mere end målsætningen for FBC på 15 lærlingeårsværk.

Målsætningen er fastlagt i kontrakten mellem bygherren Femern A/S og konsortiet FBC.

- Vi er meget glade for at have mere end opfyldt vores forpligtelse til at uddanne 15 lærlingeårsværk. Det ligger helt i tråd med det sociale ansvar, som Boskalis og Van Oord i forvejen tager på projekter rundt om i verden, siger Helle Aagaard, HR-koordinator og elevansvarlig hos FBC.

To af de nu tidligere FBC-lærlinge er efterfølgende blevet fastansat. Det gælder 30-årige
Mads Nielsen og 23-årige Kathrine Larsen, der begge er fra Nykøbing Falster. Mads Nielsen blev færdiguddannet i lager- og logistik i august 2022 og er nu lager- og logistikchef hos FBC med ansvar for FBC’s lager på havnekajen i Rødbyhavn.

- Som lærling hos FBC lærte jeg alle arbejdsgange i koordinering med kontoret, klargøring af reb og wire til skibe og affaldssortering fra skibene. Derfor var det helt naturligt at fortsætte i FBC, da jeg fik tilbuddet. Og ikke mindst efterfølgende at blive supervisor, da muligheden opstod i foråret, fortæller Mads Nielsen.

Også Kathrine Larsen tog sin uddannelse hos FBC og blev færdiguddannet kontorassistent i juli 2022. Hun er efterfølgende også blevet fastansat.

- Jeg har fået en god uddannelse hos FBC, hvor jeg blev involveret i alle drifts- og planlægningsopgaver på kontoret. Derfor var det helt naturligt at fortsætte hos FBC, hvor jeg også løser en række opgaver i HR-afdelingen, fortæller Kathrine Larsen.

Hos bygherren på Femern Bælt-projektet, Femern A/S, er der glæde at spore over FBC’s
bidrag til den samlede lærlingeindsats.

- Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som bygherre seriøst. Derfor er det en stor glæde, at FBC har mere end opfyldt deres forpligtelse til at uddanne 15 lærlingeårsværk i byggeperioden, siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed på Femern Bælt-projektet.

Om lærlingeindsatsen på Femern Bælt-projektet

Bygherren bag Femern Bælt-forbindelsen, Femern A/S, har stillet krav til entreprenørkonsortierne om, at der skal uddannes minimum 500 lærlingeårsværk i byggeperioden. Et lærlingeårsværk svarer til 1924 timer.

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC, skal uddanne 470 lærlingeårsværk,
mens resterende cirka 30 fordeler sig hos Fehmarn Belt Contractors, FBC, og Femern Systems Contractors, FSC.

-dc

4/12 2023