Aktuelle nyheder - Byggeri

Fundering på giftgrundSamtlige Aarsleffs medarbejdere skal have dragter og masker på, ligesom de skal igennem et sikkerhedstjek, inden de kommer ind på byggepladsen i Skelbækgade. (Foto: Aarsleff)

Fundering på giftgrund

Samtlige Aarsleffs medarbejdere skal have dragter og masker på og skal igennem et sikkerhedstjek, inden de kommer ind på den særlige opgave, entreprenørfirmaet løser på Vesterbro i København

Del artiklen på

I Skelbækgade i København er Aarsleff i gang med at etablere en byggegrube til et fremtidigt Hotel Scandic inklusive en toetagers kælder.

Arbejdet foregår på en gammel gasværkgrund, hvor der også tidligere har været Benzons Fabrikker og en benzinstation, så der er tale om en noget speciel opgave.

Som følge af de tidligere aktiviteter er jorden på grunden så stærkt forurenet, at helt særlige sikkerhedsforanstaltninger skal etableres i forbindelse med alt, vi foretager os på byggepladsen. Det udfordrer det daglige arbejde og stiller store krav til planlægning og kommunikation.

Giftig logistik
På en skala fra 1 til 4 er store dele af jorden på byggegrunden vurderet til at være i kategori 4+! Det skyldes et højt indhold af tjære og cyanid. Vurderingen betyder, at jorden ikke må behandles i Danmark men skal til Norge eller Holland for at blive viderebehandlet.

De giftige stoffer forekommer både i form af damp samt i fast og flydende form. Mest forurenet er jorden tre-fire meter under eksisterende terræn, hvilket især udfordrer vores spunsarbejde. Her opererer Aarsleff med sikkerhedszoner med en omkreds på 25 meter rundt om maskinerne, der alle benytter kulfilter for at sikre et sundt arbejdsmiljø i forureningszonen.

Samtlige medarbejdere skal have dragter og masker på, ligesom de skal igennem et sikkerhedstjek, inden de kommer ind på byggepladsen. Den største forureningsmæssige udfordring er i dampform, som entreprenørens sikkerhedsorganisation på stedet konstant måler på, da f.eks. cyanid kan gå i huden og være livsfarligt.

Praktiske udfordringer og løsninger
Samtidig arbejder medarbejderne på projektet også kun seks timer dagligt og maksimalt to timer ad gangen.

 Alt skal ifølge entrepriseleder Louise Benneboe Olsen tænkes fire gange så meget igennem i forhold til tidsmæssig fordeling af arbejdsopgaver og pauser samt behov for udstyr. Desuden er varslingskravene til øvrige interessenter meget omfattende.

Foruden alle de ekstra sikkerhedsforanstaltninger stiller forureningen endnu større krav til planlægningen end vanligt og har givet nogle uventede praktiske udfordringer undervejs. For eksempel blev projektet i slutningen af maj og starten af juni udfordret af det meget varme vejr.

Afslutningen nærmer sig
- Her var vi i gang med noget smedearbejde, hvor medarbejderne normalt bærer en svejseheldragt, men grundet forureningen var de nødt til også at have en kemikaliedragt på i plastik inde under svejseheldragten. For at kunne håndtere varmen måtte smedene derfor arbejde mellem klokken 5-11 hver dag mod normalt 7-15, forklarer Louise Benneboe Olsen.

I forbindelse med ankerproduktion og -boringer, specifikt i forhold til opdriftsankre, har Aarsleff også måtte tænke i, hvordan man begrænser opgangsvandet i forhold til ikke at få forurenet jord med op, der kan eksponere medarbejderne for de giftige stoffer.

- Her valgte vi at investere i et såkaldt preventer-rør og kontrolleret styre vandet igennem lukkede systemer. Ligeledes har vi foretaget grundvandssænkning og også her holdt det mest forurenede vand i lukkede systemer. Også for ikke at skabe lugtgener for naboerne.

- Trods de udfordrende forhold forventes projektet fortsat færdigt her primo september, hvor vi efterlader en forureningsfri byggegrube klar til betonstøbning, lover Louise Benneboe Olsen

-cmn

Læs mere om Byggeri

2/9 2016
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.