Aktuelle nyheder - Byggeri

Fusion kører Dansk Arbejdsgiverforening ud på sidesporDet bliver i fremtiden langt tydeligere, at DI svinger takststokken hos danske arbejdsgivere.

Fusion kører Dansk Arbejdsgiverforening ud på sidespor

BAT kartellets sekretariatschef Gunde Odgaard forventer, at fusionen mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri vil skabe en række ændringer i forholdet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne i byggesektoren.

Del artiklen på

Samfund

Af Dan Bjerring

Sekretariatschef Gunde Odgaard fra BAT-kartellet ønsker ganske vist til lykke med fusionen, men samtidig peger han på, at man traditionelt inden for byggesektoren har kunnet have et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og fagbevægelse på en række områder. Han sætter spørgsmålstegn ved, om det samarbejde kan fortsættes.

Gunde Odgaard henviser blandt andet til, at fagbevægelse og arbejdsgivere har kunnet ’tone rent flag’, ikke mindst når det gælder en grøn dagsorden eller erhvervspolitiske initiativer:

- Der har vi kunnet tale byggeri kun byggeri. Man kan vel ikke helt afvise, at når Dansk Byggeri kommer med i en noget større og noget bredere funderet organisation, at man så der bliver nødt til at tage en anden type af hensyn, end man ellers skulle have gjort, siger Gunde Odgaard til BygTek.

Fælles initiativer bliver vanskeligere
Helt konkret nævner han, at hvis der eksempelvis er stor ledighed og lav beskæftigelse i byggesektoren, har Dansk Byggeri og fagbevægelsen sammen peget på en række opgaver der kunne sættes i gang:

- Det kan være at pege på opgaver, der kunne blive fremrykket, renoveret eller andre offentlige opgaver. Man kan ikke afvise at den slags initiativer i fremtiden bliver vanskeligere, siger Gunde Odgaard

Han synes til gengæld, det kan være svært at gætte på hvilke konsekvenser fusionen får for fremtidige overenskomstforhandlinger:

- Men det er selvfølgelig klart, at det påvirker hele forhandlingsstrukturen. I virkelighedens verden må man spørge sig selv, hvor lang tid arbejdsgiverne overhovedet har brug for Dansk Arbejdsgiverforening. Det er måske i virkelighedens verden det, der betyder mest, siger Gunde Odgaard.

DI kommer til at forhandle hovedaftalen
Der er med fusionen mellem DI og Dansk Byggeri skabt en meget stor organisation, og så er der en noget mindre organisation som Dansk Erhverv. Dertil kommer en række små organisationer, som kommer til at udgøre Dansk Arbejdsgiverforening:

- Der er ikke noget i vejen med at være lille, men man kan, selvfølgelig rent hypotetisk, forestille sig, at det i fremtiden ikke bliver Dansk Arbejdsgiverforening, men Dansk Industri, der forhandler hovedaftalen, siger BAT kartellets sekretariatschef.

Mere fleksible aftaler
Men kan fusionen mellem Dansk Byggeri og DI give de mindre organisationer i byggesektoren, eksempelvis Dansk Håndværk, nogle gode muligheder for at have mere fleksible aftaler med fagbevægelsen?

- Dansk håndværk ligger i forvejen uden for Dansk Arbejdsgiverforening og kan forhandle, hvad de vel. Og det har de også gjort. Derfor får fusionen ingen indflydelse på de organisationer der, ligger uden for DA-området. De har valgt at gå en anden vej, og ’fred være med det’. Men jeg tænker mere på de andre mindre, for eksempel Danske Malermestre og Tekniq. 75 procent af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemmer kommer til at sidde på Rådhuspladsen i Dansk Industri, forklarer Gunde Odgaard.

Stigende krav om professionalisering
Fagbevægelsen har gennem en årrække fusioneret mere og mere og har i dag en stor hovedorganisation - LH - for hele området, og det mener Gunde Odgaard er en naturlig udvikling for både arbejdsgivere og fagbevægelse, at man fusionerer for at kunne yde medlemmerne en professionel service:

- Der er stigende krav inden for blandt andet for jura, og derfor er det nødvendigt med større organisationer, der bedre kan varetage medlemmernes interesser. Det hele bliver mere og mere kompliceret, og derfor skal man have stærkere og stærkere kompetencer og specialister. Det bliver også dyrere at udvikle de nødvendige it-systemer, som er en del af den samlede pakke med service i forhold til medlemmerne. Vi drives altså mod fusioner, dels på grund af omkostningerne og dels at det kræver en ’up to date’ organisation, der kan svare på alt. Dansk Byggeri kunne på sigt have fortsat en rum tid endnu, men jeg tror, at de i det lange løb anså sig selv for at være for små, siger Gunde Odgaard.

To organisationer er noget rod
BygTek peger på, at der nu er to organisationer på byggeområdet inden for Dansk Industri - DI Byg og Dansk Byggeri, og at det måske kan skabe signalforvirring, men Gunde Odgaard tror da også, at det kun er et spørgsmål om tid, før de reelt fusionerer:

- Det laver de forhåbentlig om på. Alle vil have en interesse i, at der kun er en organisation. Men hvis man gerne vil have bureaukrati og administrativt bøvl, så skal man da bare fortsætte med to organisationer inden for Dansk Industri, slutter Gunde Odgaard.


Læs mere om Byggeri

26/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.