left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Genbrug kan dække halvdelen af ny asfalt

Genbrug kan dække halvdelen af ny asfalt

Forventningen er, at brugen af ’Bitumen Stabiliseret Materiale’ vil vinde frem på statslige og kommunale vejprojekter, i takt med at der løbende indhøstes erfaringer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborgkontakt

Transportminister Benny Engelbrecht bekræfter i et svar til Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at en meget stor del af den asfalt, der skal anvendes ved de kommende udvidelser af statsvejnettet, indebærer et skønnet forbrug af asfalt på 2,5 millioner tons.

Omkring halvdelen af den store mængde kan inddækkes med genbrug af asfalt ved brug af metoden BSM (Bitumen Stabiliseret Materiale) med deraf følgende positive effekter for miljøet.

Ikke noget samlet overslag
Der foreligger ifølge ministeren ikke fra Vejdirektoratets side noget samlet overslag over hvilke asfaltmængder, som skal bruges på statsvejnettet i konsekvens af trafikaftalen:

- De konkrete mængder vil afhænge af den løbende udmøntning af projekterne, og hvilke tekniske løsninger der vælges for de enkelte projekter. I forhold til anvendelsen af Bitumen Stabiliseret Materiale (BSM) er det vurderingen, at brugen af dette materiale i trafikaftalens projekter kun vil udgøre en mindre del af den totale asfaltmængde. Dette skyldes, at materialet ikke er egnet til de to øverste af de tre asfaltlag, som en vej normalt opbygges af. I forhold til det nederste lag (bærelaget), forventes det ikke, at BSM fuldt ud kan udgøre dette lag for alle projekter. Dette skyldes, at der stadig er tale om en for Danmark relativt ny teknik, hvor holdbarheden på veje med tung trafik endnu ikke er tilfredsstillende belyst, oplyser transportministeren.

Andre egenskaber end BSM
Han slår fast, at der i forvejen bruges en høj andel genbrugsasfalt i de bærelag, der udlægges med traditionel varmblandet asfalt, men BSM, som er et koldblandet materiale med lidt andre egenskaber end varmblandet asfalt, giver yderligere mulighed for CO2-besparelser i produktionen:

- Forventningen er, at brugen af BSM vil vinde frem på statslige og kommunale vejprojekter, i takt med at der løbende indhøstes erfaringer og formuleres danske forskrifter for brugen af dette materiale, slutter Benny Engelbrecht

Læs mere om Byggeri

10/9 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.