Aktuelle nyheder - Byggeri

Grebet strammes om udenlandsk coronatrussel

Grebet strammes om udenlandsk coronatrussel

Udenlandsk arbejdskraft skal vise negativ corona-test ved grænsen, og ny coronatest efter 2-4 dage i Danmark

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Christainsborg

Det har længe været en torn i øjet på mange danskere, at det er muligt for udenlandsk arbejdskraft at komme direkte ind i Danmark fra de hårdest ramte coronaområder i Europa uden kontrol for covid-19.

Det skal nu være slut, da regeringen i forbindelse med de seneste coronainitiativer vil forhindre, at vandrende arbejdstagere tager corona-smitte med til Danmark. Det betyder blandt andet, at der kræves en negativ test for at komme ind i landet for personer fra højrisikolande.

Polske arbejdstagere i overtal
SerumInstituttet oplyser, at der har været en stigende andel af personer med polsk herkomst blandt de påviste tilfælde de seneste uger. Der er alene den seneste uge set 172 tilfælde med tilhørsland Polen, og det svarer til 5,2 procent af alle påviste tilfælde i Danmark.

Det falder sammen med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst om flere udbrud relateret til blandt andet byggepladser, hvor der i stor udstrækning anvendes vandrende arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande skal derfor kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark.

Regeringen vil desuden arbejde på en model, hvor der ud over fremvisning af negativ test ved grænsen også følges op med krav om test efter 2-4 dages ophold i Danmark.

Der vil dog være undtagelser fra kravet om negativ test for pendlere, der dagligt krydser grænsen, og godstransport, som skyldes hensyn til forsyningssikkerheden.

Trepartsdrøftelser
Der er igangsat trepartsdrøftelser mellem regeringen, FH og DA om at tilvejebringe generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og at blive oplyst om testens resultat.

Det er forventningen, at drøftelserne kan være afsluttet inden udgangen af oktober, hvorefter der skal søges Folketingets opbakning til hastelovgivning.

Derudover bliver der blandt andet sat ind med mobile teststationer, skærpet tilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og fokus på deres boligforhold.

De mobile teststationer skal ud til større arbejdspladser og indkvarteringsboliger med et særligt fokus på de steder, hvor der er tilrejsende arbejdskraft.

50 tilsynsførende fra Arbejdstilsynet på opgaven
Arbejdstilsynet vil desuden gennemføre et skærpet corona-tilsyn på arbejdspladser, hvor der er stor andel af udenlandsk arbejdskraft.

Arbejdstilsynet anvender 50 tilsynsførende til indsatsen foreløbigt til udgangen af november. Indsatsen vil blandt andet fokusere på bygge-og anlægsområdet,

Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, opfordres til at sikre, at der også forebygges mod corona i boligen. Regeringen vil gå i dialog med kommunerne om tilsynet med boliger for vandrende arbejdskraft.

Hvis der er samkørsel fra boligen og til arbejdspladsen eller andet arbejdsrelateret samkørsel med mere end to personer opfordres de ansatte til at have mundbind på under transporten.

Yderligere initiativer overvejes
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at der er set eksempler på, at smitten har spredt sig blandt vandrende arbejdstagere der, hvor de bor:

- Det skal vi forebygge. Vi skal have bugt med den her virus, som desværre langt fra er slået ned. Vi handler for at redde liv, men også for at hjælpe den danske økonomi, og det kræver markante tiltag som dem, vi nu præsenterer. Vi følger også udviklingen tæt og vil overveje yderligere initiativer, der kan begrænse smitten, hvis der er behov, siger beskæftigelsesministeren.

Arbejdsgiverne skal bidrage
Samtidig opfordres arbejdsgiverne til, hvor der er tilrejsende arbejdskraft på arbejdspladsen, at organisere og fordele arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, som arbejder sammen og holder pauser sammen.

Desuden opfordres til, at den kontaktperson, som allerede i dag skal angives ved registrering af udstationerede i RUT, er i besiddelse af kontaktinformation på alle virksomhedens udstationerede, så der via kontaktpersonen kan gives tilbud eller stilles krav om test og selvisolation.

Sidst, men ikke mindst, opfordres arbejdsgiverne ’på det kraftigste’ til at sikre, at vandrende arbejdskraft i forbindelse med smitte benytter de eksisterende selvisolationspladser til forebyggelse af smittespredning.

Læs mere om Byggeri

26/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.