left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Grusgravning kan koste borgerne dyrt

Grusgravning kan koste borgerne dyrt

Der er ikke mulighed for at kræve ens ejendom eksproprieret, eller at der indgås en købsaftale, i tilfælde af reduktion af ejendomsværdi på grund af gener fra råstofudvinding.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Borgere rundt om i landet, der bliver ramt i forbindelse med åbning af nye råstofgrave eller udvidelser af eksisterende, må sætte deres lid til, at regionerne lever op til deres tilsynsforpligtelser i forhold til ejerne af råstofgravene. Det fremgår af et svar fra miljøminister Jakob Ellemann-Jensen til Øjvind Vilsholm (EL).

Han har bedt ministeren redegøre for, om der findes muligheder for at yde kompensation til husejere, hvis bolig bliver så påvirket af råstofindvinding.

Ifølge Jakob Ellemann har reglerne for indvinding af råstoffer blandt andet til formål at sikre, at indvindingen ikke medfører ”uacceptable gener” for naboer.

Grænse for råstofudvindingens intensitet
Det fremgår af Råstofloven, at der i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding skal stilles en række vilkår til driften og efterbehandlingen med henblik på at begrænse de miljømæssige gener for naboerne:

- Det vil typisk være vilkår, som omhandler støj og støv. Regionerne skal føre tilsyn med, at de vilkår, som regulerer påvirkningen fra grusgraven, bliver overholdt. De vilkår, der stilles for at begrænse påvirkningen fra grusgraven, sætter også en naturlig grænse for, hvor intensiv råstofindvindingen i et givent område med beboelse kan være, skriver ministeren i sit svar.

Det er muligt for naboer at klage over en konkret tilladelse, hvis man mener, at vilkårene, som skal begrænse påvirkningen fra grusgraven, ikke er tilstrækkelige. Hensynet til naboerne skal også indgå inden der gives tilladelse, i forbindelse med at regionerne udlægger råstofgraveområder i råstofplanerne.

Ikke erstatningsansvar
Som udgangspunkt er der ”normalt ikke” erstatningsansvar på grund af de miljømæssige påvirkninger fra en virksomhed, når den overholder de vilkår, der er fastsat i den tilladelse, myndighederne har givet:

- Det kan dog udløse erstatning, hvis det vurderes, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Det er domstolene, der tager stilling til, om de gener, en grundejer oplever i
en konkret sammenhæng, overstiger grænsen for, hvad der må tåles som led i den almindelige
samfundsudvikling. Nogle gener eller formuetab må således tåles af naboen, og kun hvis denne ”tålegrænse” overskrides, kan der med den gældende retstilstand blive tale om erstatningsansvar, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Ekspropriation mulig
Regionsrådet kan dog ekspropriere fast ejendom, hvis ekspropriationen vil være af ”væsentlig betydning for at realisere en planlægning til at fremme råstoflovens formål”:

- Bestemmelsen skal først og fremmest anvendes, hvis det på grund af modvilje fra en enkelt eller nogle få grundejere ikke er muligt at gennemføre en samlet indvinding og efterbehandling af et større indvindingsområde i overensstemmelse med de planlægningsmæssige intentioner, oplyser miljøministeren.

Råstofloven indeholder ikke regler, som giver en borger mulighed for at kræve en ejendom
eksproprieret eller at kræve, at der indgås en købsaftale i tilfælde af reduktion af ejendomsværdi på grund af gener.

Læs mere om Byggeri

15/3 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder