Aktuelle nyheder - Byggeri

Historisk stor ordrebog: Niras hæver med 10 % både i bund og i top- Vi oplever øget fleksibilitet i arbejdslivet som en motivation for valg af arbejdsplads, og det har vi tradition for at imødekomme i Niras, siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Historisk stor ordrebog: Niras hæver med 10 % både i bund og i top

I 2022 har Niras markant øget investeringerne i den grønne energiomstilling, digital innovation og bæredygtige løsninger samt udvikling og rekruttering af medarbejdere, og samtidig viser regnskabet en vækst i både top- og bundlinje på 10 %

Del artiklen på

For Niras blev 2022 det andet år i træk med procentvis tocifret vækst i både top- og bundlinje. Det er derfor en meget tilfreds ledelse, der ser tilbage på et år, hvor alle dele af forretningen har bidraget til udvikling, vækst og indtjening.

- Jeg er først og fremmest meget taknemmelig for den tillid, vores kunder har vist os i løbet af året – en tillid, som har resulteret i mange nye projekter og samarbejdsrelationer samt en historisk stor ordrebog. Jeg vil også fremhæve mine 2500 kompetente og engagerede kolleger, som igen i 2022 gjorde det muligt at levere på Niras' ambitioner om god service og høj kvalitet på tværs af fagligheder og geografi. Faktisk er jeg utrolig stolt, når jeg ser tilbage på 2022, siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

2022 bød på en fremgang i egenproduktionen fra kr. 1,9 til 2,1 mia. kr. og i omsætningen fra kr. 2,9 til 3,5 mia. kr. Årets resultat (EBITA) er vokset fra kr. 132 til 149 mio. kr. - dette i et år, hvor der er investeret markant i markeds- og medarbejderudvikling.

Markante nye projekter
Energistyrelsen tildelte hen over årsskiftet Niras de strategisk vigtige undersøgelser af Danmarks samlede miljømæssigt bæredygtige potentiale for vindenergi, og svenske Forsvarsmagten valgte Niras som miljørådgiver for endnu en periode.

De danske infrastrukturinvesteringer kom efter en længere pause atter op i gear og med tildeling af Nordhavnstunnellen, Hillerød-motorvejens forlængelse og Vestfyn-banen kom Niras' danske infrastruktur-portefølje op på niveau med den norske, hvor Niras senest er blevet tildelt design af tre krydsningsspor på den legendariske Bergensbanen.

Samtidig oplever Niras fortsat et meget højt investeringsniveau og stor efterspørgsel indenfor pharma & life science, hvor knaphed på medarbejdere er en væsentlig udfordring.

Tilbagegangen i dele af boligbyggeriet er en realitet, men Niras har gennem en længere periode fokuseret målrettet på institutionelle investorer og industribyggeri og står med en meget stærk ordrebog, der bl.a. omfatter Flodbyen i Randers og Travbyen i Billund for Kirkbi.

Indenfor Forsyning er det fortsat klimatilpasning og avanceret vandbehandling - især blødgøring - der fylder godt op i ordrebøgerne. Niras blev i 2022 udvalgt af Aarhus Vand til at forsætte yderligere seks år i vandselskabets partnerskab, Vandpartner.

Efterspørgsel på rådgivning om bæredygtighed
Ud over arbejdet med at sikre bæredygtigheden i egne aktiviteter har Niras i 2022 leveret en bred vifte af SDG-relaterede projekter. I en række udviklingslande, hvor det bl.a. handler om forvaltning af naturressourcer, god regeringsførelse, klimatilpasning og bæredygtig økonomisk udvikling, har Niras arbejdet intensivt med bæredygtighed.

Procesindustri oplever øget efterspørgsel indenfor plantebaseret fødevareproduktion og på tværs af Byggeri, Infrastruktur, Forsyning og Miljø er bæredygtige løsninger, processer og materialer for alvor kommet i fokus og er gjort målbare.

I tæt samarbejde med Carlsberg udviklede Niras vandbesparende løsninger for produktionen på Fredericia Bryggeri. Disse løsninger er gradvist ved at udvikle sig til international standard for bryggerindustrien, og flere af branchens globale brands efterspørger tilsvarende løsninger. Branchens samlede potentiale for vandbesparelser når op over hundrede mio. m3 om året.

- At levere bæredygtige løsninger til vores kunder er kernen i vores mission. Vores eksperter samarbejder på tværs af organisationen – og med inddragelse af kunder og videnspartnere – med at levere ydelser og løsninger, der skal skabe overblik, transparens og dokumentation for mål og effekt inden for bæredygtighed. Det oplever vi en stor efterspørgsel på, siger Carsten Toft Boesen.

Succesfulde opkøb
Væksten på 10 % er primært drevet af en organisk vækst på 8,5 %, mens den resterende vækst kommer fra opkøb. I 2022 blev irske Dolmen Engineering og svenske AquaBiota en del af forretningen. Selskaberne bidrager markeds- ydelses- og kapacitetsmæssigt til Niras' voksende forretning indenfor henholdsvis pharma & life science og vandmiljøvurderinger i relation til den grønne energiomstilling. Integrationen er allerede godt i gang med systemintegration, videndeling og flere fælles tilbud og projekter.

- I 2022 lykkedes vi med to strategisk vigtige opkøb, AquaBiota i Sverige og Dolmen Engineering i Irland. AquaBiota arbejder primært med miljøkonsekvensvurderinger for offshore vindkraft og Dolmen leverer ingeniørløsninger til life science-sektoren. Begge virksomheder bidrager med kunder, ydelser og kompetencer i to af vores vækstmarkeder, siger Carsten Toft Boesen.

Trods fortsat stor usikkerhed om den sikkerhedspolitiske situation og den økonomiske udvikling både i Danmark og globalt ser Niras med fortrøstning på 2023.

- Efter en grundig analyse af vores markedssegmenter og dialog med nøglekunder ser vi frem til et 2023, hvor vi forventer fortsat fornuftig lønsomhed og gode vækstmuligheder, og hvor vi derfor planlægger at forøge vores investeringer i den grønne energiomstilling, bæredygtige løsninger og digital innovation – samt ikke mindst i vores medarbejderes udvikling og ekspertise, siger Carsten Toft Boesen.

-dc

Læs mere om Byggeri

30/3 2023