LCA
LCA
scroll
Håndværkere har forberedt sig på krise

Håndværkere har forberedt sig på krise

Små - og mellemstore håndværksvirksomheder er ifølge Dansk Håndværk helt bevidste om, at økonomien når som helst kan vende

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Kommuner og andre offentlige myndigheder har ligesom nogle virksomheder skåret ned på bygge- og anlægsbudgetterne, og der bliver også længere mellem boligbyggerier.

Og de mindre håndværksvirksomheder har allerede oplevet de første tegn på at ordretilgangen ikke er, hvad den har været. Derfor er de i fuld gang med at forberede sig på, at det kan blive nødvendigt med ændringer i driften.

Klart skifte i emner
Chefjurist i Dansk Håndværk, Susanne Oldenburg mærker stor usikkerhed om den økonomiske situation, og om hvordan fremtiden kommer til at se ud:

- Der er sket et klart skifte i de emner, medlemmerne beder om, når det gælder juridisk rådgivning. Nogle har allerede oplevet en tilbagegang, men de fleste forsøger ganske enkelt at være på forkant med udviklingen. De kender deres muligheder og begrænsninger, de søger råd om, hvad de må gøre, og hvordan de i givet fald skal gøre det, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

Sundhedstegn
For et år siden blev Dansk Håndværks jurister bedt om råd i forbindelse med tilbudsgivning, licitationer og spørgsmål om ansættelser. I dag er vægten på regler om opsigelser, tidsbegrænsede ansættelser og eventuel brug af arbejdsdeling:

- Det gik ret hurtigt i januar og februar, hvor vi så en stigning i den type henvendelser. Men det er vigtigt at forstå, at det ikke er et udtryk for, at virksomhederne rent faktisk er pressede af den økonomiske tilbagegang – endnu. Det er vores indtryk, at både ejere og ledere i virksomhederne forbereder sig på, hvad der ser ud til at komme. Og ud fra den betragtning er det et sundhedstegn, forklarer Susanne Oldenburg.

Fanges ikke på det forkerte ben
Det ændrede mønster betyder, at virksomhederne denne gang ikke bliver fanget på det forkerte ben, sådan det skete efter den pludselige vending op til finanskisen.

Virksomhederne ser flere måneder frem og gør klar til at kunne træffe de nødvendige beslutninger på en ordentlig og velovervejet måde:

- Kendetegnene for virksomhedernes overvejelser er også, at en del forsøger at mildne overgangen for deres ansatte og for virksomheden. Flere forhører sig om reglerne i forbindelse med arbejdsdeling, muligheder for efteruddannelse af de ansatte eller udlejning af overflødige medarbejdere til andre virksomheder for en periode, siger Susanne Oldenburg.

Arbejder tæt sammen
Der er tendens til, at der arbejdes tæt sammen i de mindre virksomheder og har et personligt forhold, hvor arbejdsgiver vil gøre meget for at undgå at fyre gode medarbejdere:

- Men spørgsmålet er, om det kan undgås, når de også skal tage hensyn til virksomhedens drift. Overvejelserne gælder også lærlinge, som langt de fleste håndværksmestre sætter en ære i at uddanne. Men vi kan mærke, at usikkerheden på det område betyder, at man er ved at blive forsigtig med at tage nye lærlinge ind. Andre tør ikke binde sig for en hel uddannelsesperiode, så de forhører sig om reglerne for at tage lærlinge ind på korte aftaler, forklarer chefjuristen.

Endnu ikke registreret arbejdsløshed
Byggebranchen oplevede allerede den første nedgang i beskæftigelsen i slutningen af sidste år.
Men når der endnu ikke er registreret begyndende arbejdsløshed indenfor branchen, skyldes det ifølge Dansk Hånværk, at nogle virksomheder stadig mangler folk til projekter, som er i gang eller står i ordrebogen.

Så de kunne en overgang overtage de medarbejdere, andre i branchen sagde farvel til.


22/3 2023