left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Horribel prisstigning på rådgivning om byggesag

Horribel prisstigning på rådgivning om byggesag

Blandt andre folketingsmedlemmer har Karsten Hønge fra SF stillet et beslutningsforslag om ’at afskaffe dyrt, privat certificeringsbureaukrati for mindre byggerier’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge forslaget, der dog næppe vedtages, pålægges regeringen hurtigst muligt og senest den 1. juli 2021 at fremsætte de nødvendige forslag, herunder at revidere bygningsreglementet (BR18) og den dertilhørende certificeringsordning, så mindre byggerier IKKE omfattes af ’samme tunge og bureaukratiske krav som større byggerier’:

- I stedet bør de mindre byggerier igen blive sagsbehandlet i kommunerne, der kan foretage en vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med bygge- sagsbehandlingen, foreslår SF. Derudover skal byggerier i brandklasse 2 igen kunne sagsbehandles af kommunerne.

Alvorlige konsekvenser
Samtidig har indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek svaret på den henvendelse, han fik fra Peter Petersen om de voldsomme udgifter til rådgivere i forbindelse med, at han ville rive en væg i en lejlighed ned:

- For etageejendomme kan det have ganske alvorlige konsekvenser, hvis de bærende konstruktioner svigter. Derfor kan det være forbundet med væsentlige risici at fjerne en væg, hvis denne for eksempel er en del af bygningens bærende konstruktion. I sådanne tilfælde er der således behov for, at en certificeret statiker vurderer, om sikkerheden er i orden, oplyser ministeren blandt andet.

Ingen skævvridning
Han peger på, at udgangspunktet for det igangværende arbejde med at justere certificeringsordningen for brandrådgivere og statikere har været, at det undersøges, om der kan lempes på kravene uden, at det går på kompromis med sikkerheden:

- Det, mener jeg, er et væsentligt kriterie at fastholde fremadrettet. Jeg ikke bekendt med, at reglerne skulle medføre en skævvridning mellem land og by. Tværtimod har certificeringsordningen haft til formål at sikre, at der sker en ensartet efterlevelse af de tekniske bestemmelser for brand og konstruktioner på tværs af alle kommuner, skriver Kaare Dybvad Bek.

Femdobling af rådgiverregning
I Peter Petersens byggesag var udgifterne til ’behørig dokumentation’ til at nedrive dele af en væg mellem to lejligheder over 80.000 kroner.

Dermed var rådgivningsomkostningerne højere end prisen på selve nedrivningen:

- Det forekommer uforholdsmæssigt, at den samme dokumentation før årsskiftet ’kun’ beløb sig til 12.000 kroner. Der er med andre ord tale om en ottedobling af rådgivningsomkostningerne, påpegede Peter Petersen.

Læs mere om Byggeri

3/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.