Aktuelle nyheder - Byggeri

Ikke behov for stramning af bygherreansvar

Ikke behov for stramning af bygherreansvar

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil ikke, trods de mange overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på den nye Storstrømsbro, ændre regler for bygherreansvar

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Af et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremgår et, at Arbejdstilsynet i perioden 1. oktober 2017 til 31. januar 2021 har afgivet i alt 154 påbud på byggeriet af den nye Storstrømsbro.
Af de 154 påbud er 144 påbud givet til danske virksomheder – herunder CVR-virksomheder med høj andel af udenlandsk arbejdskraft – mens 10 påbud er givet til udenlandske virksomheder. Arbejdstilsynet orienterer bygherren, Vejdirektoratet, om de afgørelser, som gives til entreprenører på byggepladsen.

Automatisk orientering
Bygherreorienteringerne sker automatisk, når der er tale om afgørelser til entreprenørerne på byggeriet, hvor tilsynsbesøgene er registreret på byggepladsen. Men der er ikke orienteret om påbud ved ulykkesundersøgelser af anmeldte ulykker, da ulykkerne og besøgene registreres på virksomhedernes adresser og ikke på byggepladsen.

Det fremgår ligeledes, at Arbejdstilsynet ikke har afgivet påbud til Vejdirektoratet på byggeprojektet ny Storstrømsbro fra byggestart 1. oktober 2017 til og med 31. januar 2021. Dog er der sendt et påbud til bygherren den 11. februar 2021.

Dertil kommer, at Vejdirektoratet som arbejdsgiver – ikke som bygherre – har fået et påbud i december 2018, som er efterkommet.

Tilstrækkelige redskaber
Ministeren har heller ikke, selv om projektet har været ramt af mange overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, nogen intentioner om at stramme lovgivningen om bygherreansvar:

- På store som små byggerier er det helt afgørende, at bygherrerne lever op til deres ansvar om at sikre rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at de eksisterende regler giver tilsynet en række væsentlige redskaber i forhold til at gribe ind over for aktører på byggeprojekter, når der konstateres arbejdsmiljøproblemer, oplyser ministeren.

Følger udviklingen
På bygge- og anlægsprojekter, hvor Arbejdstilsynet konstaterer tværgående arbejdsmiljøproblemer, gives der påbud til såvel arbejdsgiverne som til bygherren. I visse tilfælde gives også påbud til projekterende, når det konstateres, at reglerne overtrædes:

- Det er Arbejdstilsynets erfaring, at påbuddene som hovedregel bliver efterkommet. Det gælder også i forhold til bygherrerne. Jeg finder på den baggrund ikke, at der er behov for at stramme arbejdsmiljøreglerne i forhold til bygherrers ansvar og pligter, lyder det fra Peter Hummelgaard.

Beskæftigelsesministeren vil dog løbende følge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i bygge- og anlægsbranchen for at kunne vurdere, om der kan være behov for at tilpasse reglerne, ’herunder i forhold til ansvar og pligter, der påhviler bygherrer efter arbejdsmiljølovgivningen’.

Læs mere om Byggeri

25/2 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.