Aktuelle nyheder - Byggeri

Ikke ulovligt at holde borgere hen i uvished i årtier

Ikke ulovligt at holde borgere hen i uvished i årtier

Transportministeriet afviser i et seks sider langt notat, at det er ulovligt i henhold til menneskerettighederne at reservere transportkorridorer i årtier uden at bruge dem

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som tidligere nævnt i BygTek har transportminister Benny Engelbrecht været ualmindelig lang tid om at besvare et spørgsmål fra Martin Lidegaard (RV) omkring lovligheden af at etablere transportkorridorer, der henligger i årtier med stærke restriktioner for beboerne i området, men uden at transportkorridoren bruges til noget som helst.

Martin Lidegaard henviste til en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - Sporrong og Lönnroth v. Sverige fra den 23. september 1982 – hvor det blev fastslået, at der er grænser for, hvor længe myndighederne kan reservere muligheder for etablering af infrastrukturanlæg.

Arealreservationen til Ring 5 transportkorridoren har eksisteret i 46 år, g det er meget længere end dommen i den nævnte sag omhandler.

Seks sider notat
Ministeren har brugt 3½ måned på at besvare spørgsmålet, og det er resulteret i et seks sider langt notat, hvoraf en del er affattet på engelsk.

Ministeriet vurderer på baggrund af dommen ved Menneskerettighedsdomstolen, at planlægning efter Planloven ’som altovervejende hovedregel er erstatningsfri regulering’:

- Det gælder også for transportkorridorerne, der er fastlagt i Fingerplanen, som er udstedt med hjemmel i Planloven, konkluderer ministeriet.

Påstanden fra transportministeriet er, at ’Fingerplanens udpegning af transportkorridorer ikke direkte griber ind i borgernes ejendomsret, men kan have betydning for, hvilke muligheder ejeren har for at udnytte en ejendom i transportkorridoren’.

Ikke kun i Fingerplanen
Ifølge ministeriet er Fingerplanens transportkorridor ’kun en overordnet arealreservation til fremtidig overordnet trafik infrastruktur og tekniske anlæg’:

- Hvis der på et tidspunkt er et ønske om at udnytte dele af arealreservationen til eksempelvis en ny motorvej forudsætter det, at der eksempelvis udarbejdes en anlægslov, som vil udgøre grundlaget for en efterfølgende ekspropriation, lyder det.

Transportministeriet henviser i øvrigt til, at der også på andre områder i dansk lovgivning findes bestemmelser, der kan have betydning for, hvilke muligheder ejeren har for at udnytte en ejendom, herunder Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinier.

Fingerplanen revideret fire gange
Ifølge ministeriet er arealreservationerne til transportkorridoren med jævne mellemrum blevet vurderet ’i forhold til den fortsatte relevans og afgrænsning’ for at sikre, at transportkorridorer ikke begrænser ejendomsretten unødvendigt.

Fingerplanen er blevet revideret fire gange, og det vurderes, at der ’generelt er behov for at opretholde transportkorridoren’.

I øvrigt er Transportministeriet i færd med at undersøge, om Ring 5 transportkorridoren eventuelt kan indsnævres i nord.

Ikke i strid med retsopfattelse
Samlet set er det ministeriets vurdering, at arealreservationerne til transportkorridorer ’ikke er i strid med den retsopfattelse’, som kom til udtryk ved den tidligere omtalte dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Hensynet til at undgå en unødvendig begrænsning af ejendomsretten vurderes imidlertid at tale for, at Fingerplanens arealreservationer til transportkorridorer med jævne mellemrum tages op til fornyet overvejelse. Det er sket i forbindelse med de seneste revisioner af Fingerplanen og vil ske i forbindelse med den nyligt igangsatte planlægningsundersøgelse for den nord-sydgående transportkorridor slutter notatet fra Transportministeriet.

Læs mere om Byggeri

5/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.