scroll
Indsats mod nedslidning hænger for meget i bremsenDen kommende formand for BAT's arbejdsmiljøudvalg, Tonny Olsen. (Foto: Jeppe B. Nielsen)

Indsats mod nedslidning hænger for meget i bremsen

BAT-kartellets kommende arbejdsmiljøformand peger på, at der inden for samtlige byggefag er en høj grad af nedslidning, og det harmonerer ikke med, at vi skal arbejde længere og længere

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den kommende formand for BAT’s Arbejdsmiljøudvalg, Tonny Olsen, som også er formand i Malerforbundet, er godt tilfreds med, at BAT, som tidligere nævnt i BygTek, med sit seneste udspil har sat fokus på muskel- og skeletbesvær.

Til gengæld er han alt andet end tilfreds med, at politikerne på Christiansborg ikke har levet op til løfterne fra 2006 om i forbindelse med den stigende pensionsalder at gennemføre en indsats for at forebygge den nævnte nedslidning og styrke arbejdsmiljøet:

- Vi er frustrerede over, at der ikke er sket mere, end der er. Vi får nogle udfordringer i fremtiden, efterhånden som pensionsalderen stiger i forhold til levealderen. Hele arbejdsmiljødelen har man ikke taget hånd om. Inden for samtlige byggefag er der en høj grad af nedslidning, og det harmonerer ikke med, at vi skal arbejde længere og længere, siger Tonny Olsen til BygTek.

Arbejdsgivernes ansvar
Et af de punkter, som BAT peger på, er, at arbejdsgiverne ikke lever op til deres ansvar med hensyn til arbejdsmiljøet og at forebygge nedslidning:

– Der er plads til forbedring. Det gælder ikke mindst arbejdsgivernes pligt til oplæring, instruktion og føre tilsyn med, at de ansatte gør det, de har fået instruktion i. Det hænger lidt i bremsen, siger Tonny Olsen.
BygTek peger på, at det vel også er de ansattes eget ansvar at følge instruktionerne, men

Tonny Olsen understreger, at arbejdsmiljøet formelt set er og bliver arbejdsgivers ansvar:

– Det kan de ikke løbe fra, og det er arbejdsgiveren, der kan få en reaktion fra Arbejdstilsynet ved ikke at have udført oplæring, instruktion og at føre tilsyn med de ansatte, siger han videre.

Bedste hjælpemidler skal anvendes
BAT kartellet peger i sit oplæg også på, at der bør være krav om at stille ’den bedste til rådighed stående teknologi’ til rådighed for medarbejderne i forbindelse med blandt andet løft. Her mener Tonni Olesen også, at der er meget at hente:

- Der er mange hjælpemidler, man ikke bruger, og den er også gal i forhold til planlægningen af arbejdet. Skal der for eksempel materialer ind i en bygning på flere etager, skal man sørge for, at der anvendes en kran til at løfte det op på den etage, hvor det skal anvendes, frem for at bære det manuelt. Det gælder både i forhold til tekniske hjælpemidler i forhold til hele organiseringen af arbejdet og planlægningen af byggeprocessen, at der er plads til forbedring, siger formanden for Malerforbundet.

Planlægningen halter fortsat
Netop spørgsmålet om planlægning af en arbejdsproces på landets byggepladser har været på dagsordenen i årtier i byggeriet, men det må nok konstateres, at det har været småt med forbedringerne:

– Det gælder også længere tid tilbage, end jeg kan huske, og så er det vel ikke for meget at forlange, at vi skal begynde at gøre noget ved det nu. Der har både været en kultur - at man gør lidt som man plejer – og så er der brug for en tydelig ledelse. En ledelse der understreger, at der i virksomhederne skal være et ordentligt arbejdsmiljø, og det kræver, at vi følger nogle regler. Som leder må man godt stille nogle krav til de ansatte. Det er jo også i de ansattes egen interesse. Virksomhedslederne skal de selv gå foran. De skal ikke være så nervøse for at vise synlig ledelse. Virksomhedslederne skal være de helt store kulturbærere. Vi har ikke noget problem fra fagbevægelsens side med, at ledelsen er mere synlig, siger Tonny Olsen.

Mindre virksomheder hænger i bremsen
BATkartellet peger også på at det især er mange mindre virksomheder, der hænger lidt i bremsen, når det drejer sig om arbejdsmiljø og nedslidning:

- Det gælder blandt andet systematik i arbejdsmiljøet, herunder valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Man skal huske, at arbejdsmiljørepræsentanten skal sendes på en arbejdsmiljøuddannelse, og det skal vedligeholdes løbende hvert eneste år. En stor del af det forebyggende arbejde kræver kendskab til området hos både arbejdsgiver som hos medarbejderne. Det er værd at minde om, at der kan bruges ekstern rådgivning på byggepladsen for at mindske de faktorer, der kan føre til nedslidning. Mange mindre virksomheder er ikke klar over de støttemuligheder, der eksisterer gennem eksempelvis BFA-Bygge og Anlæg. Vi skal åbne virksomhedernes øjne over for de gevinster, de kan høste ved at inddrage ekstern rådgivning og vejledning, mener Tonny Olsen.

Vibrationer kan forårsage skader
Vibrationer er et område, som BAT har valgt at sætte særligt fokus på. Det skyldes ifølge Tonny Olsen, at netop vibrationer forårsager skader ved længerevarende arbejde:

- Vibrationer er i høj grad årsag til ryg-, hofte- og knæbesvær og bør derfor tages alvorligt. I første omgang er det afgørende at se på, at de tekniske hjælpemidler er så vibrationsdæmpende, som muligt. Og det er særligt længerevarende arbejde med vibrationer, der kan forårsage skader. Derfor bør arbejdsdagen tilrettelægges, så perioder med vibrationer i arbejdet holdes så korte som muligt, slutter Tonny Olsen.

19/10 2022