scroll
Ingen grund til at ændre Udbudsloven

Ingen grund til at ændre Udbudsloven

I et svar til Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Mette Thiesen, oplyser erhvervsminister Morten Bødskov, at Udbudsloven giver gode muligheder for, at ordregivere fokusere på andet og mere end pris

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Mette Thiesen havde bedt erhvervsministeren om at redegøre for, om det er uhensigtsmæssigheder i udbudsreglerne, som har været medvirkende til de forsinkelser og overskridelse af budgetter, der er sket i forbindelse med sygehusbyggerierne – herunder om udbudsreglerne motiverer til altid at gøre brug af det billigste og ikke nødvendigvis bedste tilbud.

Ifølge Morten Bødskov er det prioriteret i regeringen, at de 400 milliarder kroner, som den offentlige sektor hvert år køber ind for, anvendes både ansvarligt og til at fremme ’vigtige dagsordener’:

- Det er min opfattelse, at Udbudsloven i dag giver gode muligheder for, at ordregivere kan indhente tilbud med fokus på andet og langt mere end pris – eksempelvis kvalitet, samarbejde, bæredygtighed, oplyser erhvervsministeren.

Tre kriterier
Han afviser at kommentere på den konkrete sag med de store budgetoverskridelser i sygehusbyggerierne, men udtales sig gerne om udbudsreglerne generelt:

- Som udgangspunkt skal ordregivere identificere de mest fordelagtige tilbud på baggrund af ét af følgende tre kriterier - 1. Pris, 2. Omkostninger og 3. Bedste forhold mellem pris og kvalitet, påpeger ministeren.

65 procent anvender ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’
Ifølge Morten Bødskov anvender de fleste offentlige udbud- 65 procent - tildelingskriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’, når vinderen af udbuddet skal findes:

- Denne andel er relativt høj sammenlignet med andre EU-lande. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ’Status for offentlig konkurrence 2021’. Udbudsloven blev i øvrigt senest revideret i sommeren 2022 i forlængelse af en omfattende evalueringsproces, hvor en lang række interessenter var inddraget, herunder erhvervsorganisationerne og ordregiverrepræsentanter som KL, Danske Regioner og Bygherreforeningen. Jeg ser derfor samlet set ikke noget behov for at ændre udbudsloven på nuværende tidspunkt, oplyser erhvervsminister Morten Bødskov.

23/5 2023