Aktuelle nyheder - Byggeri

Ingen hjælp til boligejere med tørkeskaderErhvervsminister Simon Kollerup (foto: Keld Navntoft)

Ingen hjælp til boligejere med tørkeskader

Der sker dog sandsynligvis noget fremadrettet, idet erhvervsministeren arbejder med en plan, der bygger på kollektive løsninger

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jens Joel har tidligere offentligt givet til kende, at der bør gøres mere for de boligejere, der er ramt af tørkeskader.

Han henviser til klimaforandringerne og den manglende forsikringsdækning for den type skader.

- Man kan som enkeltperson hverken forhindre klimaforandringerne eller for den sags skyld gøre noget for at redde sit hus, siger Jens Joel til TV Syd.
Men der er ikke megen hjælp at hente hos partifællen - erhvervsminister Simon Kollerup – der ikke mener, at der kan gøres noget for de boligejere, der allerede står med problemerne efter tørkeskader.

Ministeren henviser til, at Jens Joels udtalelser kom på tidspunkt, hvor den tidligere regering ikke havde taget initiativ til at finde en løsning på problemerne med tørkeskader på huse.

Arbejdsgruppe aldrig nedsat
Den tidligere regering ville nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle undersøge problemet og mulige modeller for løsninger fremadrettet, men den arbejdsgruppe blev aldrig nedsat.

Den nuværende regering undersøger blandt andet muligheden for at gøre det obligatorisk for forsikringsselskaberne at dække tørkeskader, når de udbyder bygningsforsikringer.

- En sådan kollektiv løsning giver borgerne en høj sikkerhed for dækning. Samtidig sikrer det, at alle bidrager til løsningen, så dem, der har problemet, bliver en del af en fælles løsning, oplyser Simon Kollerup.

Men en sådan model skal kun virke fremadrettet og efterlader altså de danskere, der står med tørkeskadede boliger, uden dækning.

Tre modeller for en løsning
Ministeren har tidligere præsenteret tre forskellige løsningsmodeller:

1. En markedsbaseret løsning
Forsikringsbranchen etablerer et udbud af tørkeforsikringer. Seneste data viser, at der er én privat udbyder af tørkeforsikringer i Danmark.

2. En kollektiv løsning knyttet til eksisterende forsikringsprodukter
Eksempelvis knyttet til bygningsforsikringer Denne mulighed baserer sig på eksisterende forsikringer, for eksempel bygningsforsikringer, hvor det gøres obligatorisk for forsikringsselskaberne at dække tørkeskader i forbindelse med bygningsforsikringer. Det vil betyde, at alle, der forsikrer en bygning, kollektivt bidrager til tørkeforsikringen via deres præmiebetaling.

3. En løsning i offentligt regi.
Der kan etableres en ny forsikringsløsning i offentligt regi, for eksempel efter samme model som kendes fra stormflodsordningen. Med den løsning vil tørkeskader fremadrettet blive dækket af en selvstændig, statslig ordning finansieret via gebyropkrævninger via policerne og administreret med hjælp fra forsikringsselskaberne.

Bygger videre på eksisterende struktur
Der er i forligskredsen enighed om at arbejde videre med en kollektiv løsning baseret på eksisterende forsikringer i markedet.

Den løsning har den fordel, at den bygger eksisterende strukturer og administrative set-up i forsikringsselskaberne. Løsningen giver samtidig en høj dækningssikkerhed for borgerne.

- Erhvervsministeriet på den baggrund i gang med at udvikle et udkast til en model for en kollektiv løsning baseret på eksisterende forsikringer, oplyser Simon Kollerup.

Læs mere om Byggeri

11/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.