left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Kattegatforbindelsen er ikke glemt

Kattegatforbindelsen er ikke glemt

Regeringens infrastrukturplan frem mod 2035 indeholder ingen Kattegatforbindelse, men den kører videre ad sit helt eget spor

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Selv om Kattegatforbindelsen ikke indgår i regeringens infrastrukturplan, betyder det ikke, at den er lagt til side.

Tvært i mod understregede transportminister Benny Engelbrecht ved præsentationen af infrastrukturplanen, at Kattegatforbindelsen lever sit eget liv, og at der i slutningen af i år bliver præsenteret en forundersøgelse af projektet, der skal afgøre, om man går videre med planerne.

Omkring Hærvejsmotorvejen slog han fast, at regeringen med udvidelserne af E45 skabte en endnu større forbedring af fremkommeligheden i det ’jyske produktionsbælte’, og derfor er Hærvejsmotorvejen foreløbig lagt i en mølpose.

Række af analyser
Ring 5 omkring København er heller ikke med, men til gengæld skal der foretages en analyse af en mulig opgradering af Rute 6 - en længe næret ønske fra Roskilde – mellem Solrød og Roskilde, så Roskilde får direkte adgang til såvel Sydmotorvejen som Vestmotorvejen.

Interessant er også forslaget om en analyse af en mulig fast forbindelse mellem Fyn og Als, kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen, opgradering af Rute 13 i Midtjylland (alternativ til Hærvejsmotorvejen), og en opgradering af Rute 22 (Den sjællandske tværforbindelse) mellem Næstved og Kalundborg.

Støjbekæmpelse
Vejdirektoratet anslår, at de daglige forsinkelser på de danske veje udgør et samfundsøkonomisk tab på 26 milliarder kroner årligt.

Regeringen er opmærksom på, at der flere steder i landet er kritisk trængsel blandt andet som følge af, at der i mange år ikke er blevet investeret i vejnettet.

Det gælder eksempelvis E45 og ringforbindelserne omkring København.
Regeringen prioriterer derfor, at en udbygning af vejnettet de pågældende steder sker ’hurtigst muligt’.

Ud over trængsel har den øgede trafik også medført mere støj, som er til stor gene for de mange naboer til vejene. Derfor skal udvidelser af vejene tænkes sammen med støjbekæmpelse, herunder tiltag der kan reducere støjgenerne på de mest belastede strækninger i hovedstadsområdet, eksempelvis Motorring 3.

FAKTA
Følgende indgår blandt andet i infrastruktur planen
Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund
Anlæg af motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede
Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg
Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18
Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø
Anlæg af vejforbindelse til Stevns
Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen
Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus
Udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense
Udvidelse af E45/E20 ved Kolding
Øget kapacitet på Motorring 3 ved København
Udvidelse af Ring 4 ved København
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej
Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Du kan læse hele regeringens infrastrukturplan, Danmark Fremad, på nedenstående link

https://fm.dk/media/18736/danmark_fremad_infrastrukturplan_2035_web.pdf

Læs mere om Byggeri

8/4 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.