LCA
scroll
Københavns nye bydele har vokseværkKøbenhavns Kommune udgav primo marts måned en ny befolkningsprognose for København. Foto: Socialdemokratiet.

Københavns nye bydele har vokseværk

Ifølge en ny befolkningsprognose vil København i 2050 være 100.000 indbyggere rigere. Det er især hovedstadens nye områder omkring vandet, der ventes at få mange nye beboere

En ny befolkningsprognose konstaterer, at der nu bor ca. 650.000 indbyggere i København. Men på sigt vokser København endnu mere – på tværs af flere af hovedstadens nye bydele. I 2050 vil København således være 100.000 indbyggere rigere, og de nye københavnere vil især bosætte sig ved vandet.

Blandt Københavns tolv bydele er det især bydelene med store udviklingsområder, der forventes at vokse. Det er især Nordhavn, Amager Strandpark/Nordøstamager og Østhavnen, hvor det forventede byggeri af mange nye boliger forventes at medføre stor befolkningstilvækst.

- Det gør mig stolt, at København har vokseværk og at så mange forventes at vælge vores fantastiske by til i de næste årtier. Men det forpligter også. Vi har en bunden opgave i at sikre, at vi udvikler vores by, så København forbliver verdens bedste by at bo og leve i. Med god velfærd, boliger der er til at betale, grønne områder og kultur- og idrætstilbud, samtidig med, at vi skal bevare byens sjæl og alt det gode, der i dag udgør et mangfoldigt københavnerliv, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

750.000 indbyggere i 2050
Befolkningsprognosen viser, at der også ventes mange nye beboere i områder som Ørestad, Sydhavn, Carlsberg Byen og Jernbanebyen, hvor det gamle jernbaneterræn bliver omdannet til en helt ny bydel.

I bydele som Indre By, Vanløse og Bispebjerg forventes befolkningstallet i 2050 omtrent at være som i dag. Kun Nørrebro skiller sig ud og ventes at opleve en mindre nedgang i befolkningen på ca. 3000 personer færre end i dag.

København ventes i 2050 at være vokset til ca. 750.000 indbyggere. Det svarer til en reduktion på 10.000 borgere sammenlignet med sidste års prognose og skyldes et lavere fødselstal. Der er ikke tale om et fald, men blot lavere vækstrater.

Befolkningsprognose for 2050 og faktiske folketal 2023 på lokaludvalgsdistrikter. Kilde: Københavns Kommunes befolkningsprognose 2023 på distrikter.

-tmk

27/3 2023