Aktuelle nyheder - Byggeri

Kæmpe byggeri af 2000 boliger stoppet af klagenævn

Kæmpe byggeri af 2000 boliger stoppet af klagenævn

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet klagere ret i kravet om standsning af byggeri på den såkaldte Lærkeslette på Amager. Byggeriet kan tidligst forventes genoptaget i slutningen af januar næste år

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er noget af en begmand til Københavns Kommune, bygherre og entreprenører, at klagenævnene har besluttet at tillægge klagerne over et byggeri på Amager Fælles ’opsættende virkning’, fordi der ifølge klagerne er tale om et rasteområde for stor vandsalamander, som bliver fjernet ved realiseringen af projektet.

Nævnene finder, at der i tilfælde, hvor der sker en nedlæggelse af et rasteområde for en fredet dyreart, ’må kræves nærmere oplysninger om beliggenhed, størrelse, kvalitet og funktion af de rasteområder, som nedlægges, set i forhold til omkringliggende raste- og yngleområder’.

Afværgeforanstaltninger
Desuden må der forudsættes en nærmere begrundelse for, hvordan de konkret fastsatte afværgeforanstaltninger effektivt kan sikre, at den økologiske funktionalitet opretholdes på mindst samme niveau som hidtil:

- Nævnene har endvidere lagt vægt på, at en realisering af projektet kan medføre uoprettelig skade på den økologiske funktionalitet af rasteområder for stor vandsalamander, hedder det videre i kendelsen.

Kendelse primo 2022
Klagenævnenes afgørelser betyder, at vedtagelserne i lokalplanerne ikke kan udnyttes, før nævnene har truffet endelig afgørelse om blandt andet klagepunktet om påvirkningen af stor vandsalamander.

Det understreges dog, at nævnene ikke med afgørelserne har taget endeligt stilling til klagerne, og at Nævnenes Hus forventer, at begge nævn vil kunne træffe afgørelse i sagerne inden udgangen af januar 2022.

Læs mere om Byggeri

9/7 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.