scroll
Kæmpe fald i videreuddannelse for faglærte og ufaglærte

Kæmpe fald i videreuddannelse for faglærte og ufaglærte

Siden 2010 er deltagelsen i offentlig videre- og efteruddannelse cirka halveret blandt ufaglærte og faglærte. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Af Dan Bjerring

Antallet af såvel faglærte som ufaglærte, der vil videre- elle efteruddanne sig på de offentlige kurser er på blot 11 år faldet med cirka 50 procent.

2010 deltog cirka 26 procent af de faglærte og 25 procent af de ufaglærte på offentlige videre- og efteruddannelseskurser (VEU), mens tallet i 2021var faldet til henholdsvis blot 12 procent og 14 procent. Og samme trendens, om end i mindre grad, finder man også, når det gælder efteruddannelse i privat regi.

Stigende behov
En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Eurostat viser ifølge direktør Lars Andersen fra AE, at den negative udvikling sker på trods af et stigende behov for at opkvalificere og efteruddanne lønmodtagerne:

- Der er nemlig et øget kompetencebehov på arbejdsmarkedet, og det vil uden tvivl fortsætte. Vi mener helt bestemt, at der er et stort uforløst potentiale. I 2030 kommer vi til at mangle cirka 100.000 faglærte, samtidig med at antallet af ufaglærte job falder. Derfor er det spildt, at man ikke formår at udnytte muligheden for opkvalificering og efteruddannelse i større grad, end vi ser, siger Lars Andersen.

Manglende motivation
Både for ufaglærte og faglærte er det især brugen af erhvervsrettede kurser, der er faldet siden 2009. Tallene viser, at færre end hver tiende deltog i mindst ét erhvervsrettet offentligt VEU-tilbud i 2021, og den faldende deltagelse viser sig for samtlige brancher.

Inden for ’industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed’ er deltagelsen faldet med cirka 17 procentpoint i perioden 2009 til 2021, og samme tendens findes inden for ’
bygge og anlæg’:

- Vi ved, at manglende motivation fra både medarbejderne og virksomhederne er en barriere for efteruddannelse. Mange virksomheder siger ligefrem, at de ikke ser et behov for det, men det er paradoksalt, når man hører virksomhederne ofte skrige på mere kvalificeret arbejdskraft, siger Lars Andersen.

 

19/1 2023