bygma
bygma
scroll
Kommunalt bøvl med energi fra solceller

Kommunalt bøvl med energi fra solceller

Lokalt forsyningsselskab kan opsætte solceller på kommunale bygninger, men kommunen må ikke selv forbruge den strøm, som anlægget producerer, og dermed spare betaling af elafgift

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det lyder så smukt, når politikerne på Christiansborg taler floromvundet om et bedre klima, og CO2-redultioon på 70 procent.

Men et svar fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg viser, at bureaukrati ofte står i vejen for ellers fornuftige løsninger.

Mange kommuner ville gerne opsætte eksempelvis solceller på kommunale bygninger, men det kræver oprettelse af et selskab med deraf følgende administration for hver eneste bygning, kommunerne opsætter anlæggene på.

Kathrine Olldag (RV) har derfor bedt ministeren give kommunerne mulighed for at oprette ét selskab pr. kommune i stedet for ét selskab pr. matrikel.

20 år gamle regler
Ministeren understreger i sit svar, at kommunale solcelleanlæg ifølge elforsyningsloven skal udskilles i et selvstændigt selskab, ’medmindre der er givet konkret dispensation til det enkelte anlæg’:

- Ved en selskabsmæssig udskillelse opfylder kommunerne ikke kravene til at producere strøm til egetforbrug, og kommunen kan derved ikke spare betaling af elafgift. Kravet om selskabsudskillelse har været gældende i over 20 år, oplyser Dan Jørgensen.

Han peger dog også på, at det ifølge Energistyrelsen allerede inden for rammerne af den eksisterende lovgivning er muligt for den enkelte kommune at oprette ét kommunalt selskab til drift af flere eller alle kommunens solcelleanlæg. Kommunerne er dermed ikke forpligtet til at oprette flere selskaber.

EU-direktiv kan ændre reglerne
Formålet med kravet om selskabsudskillelse er at adskille solcelleanlægget fra kommunens øvrige drift, så kommunens primære økonomi ikke blandes sammen med økonomien i solcelleanlægget.

Et direktiv fra EU, der skal være gennemført i dansk lovgivning senest den 30. juni 2021,
indeholder i øvrigt bestemmelser om egetforbrug, som kan betyde, at de gældende regler for egetforbrug skal revideres. Det får også betydning for kommunernes mulighed for at dække eget forbrug fra VE-anlæg (vedvarende energi).

Ansøgning til Energistyrelsen
Skal kommunerne have en dispensation fra de nuværende regler, skal de ansøge Energistyrelsen om dispensationen for det enkelte anlæg, hvorved der opnås mulighed for at egetforbruge den strøm, som anlægget producerer, i den kommunale bygning, hvor anlægget er opsat på eller i tilknytning til og dermed spare betaling af elafgift.

Der er ingen muligheder i lovgivningen, hvor kommunen undgår udskillelsen i et selvstændigt selskab, og hvor det samtidig sikres, at kommunen ikke kan egetforbruge og dermed ikke kan spare betaling elafgift.

Solceller – men ikke til eget forbrug
Til gengæld er det som udgangspunkt muligt for et hvilket som helst selskab at opsætte og drive solcelleanlæg på kommunale bygninger, hvis kommunen tillader det.

Dermed kan det lokale forsyningsselskab opsætte solceller på kommunale bygninger og derefter drive dem. Til gengæld kan det ikke lade sig gøre for kommunen selv at forbruge den strøm, som anlægget producerer, og dermed spare betaling af elafgift:

- Fra et sådant anlæg kan der udelukkende produceres og sælges strøm til det kollektive elnet. Egetforbrug fra et solcelleanlæg forudsætter, at det er samme juridiske enhed, som ejer bygningen og anlægget, der producerer elektriciteten, forklarer ministeren.


8/11 2019