Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommune politianmelder Bach Gruppen for ulovligt byggeri

Kommune politianmelder Bach Gruppen for ulovligt byggeri

Greve Kommune har indgivet politianmeldelse mod den berygtede Bach Gruppen, der er begyndt at bygge på BG-beton i Tune grund INDEN de har fået byggetilladelse

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

BygTek har bedt om aktindsigt i korrespondancen mellem Greve Kommune og Bach Gruppen angående byggeriet på tidligere betonfabrik i Tune mellem Greve og Roskilde Bach-grunden.

Kommunen bekræfter, at der er ”oprettet én sag, som vedrører politianmeldelse i forbindelse med byggeriet”.

- Kommunen har lagt vægt på, at opførelse af boligbebyggelse er en foranstaltning, som vil kunne påvirke de enkelte miljøelementer, herunder vand og jord. Der vil således ved opførelse af beboelsesejendommene blandt andet kunne forekomme støj, affald, bortskaffelse af jord og udledning af for eksempel spildevand, oplyser kommunen.

Politianmeldelse
Det fremgår videre, at ”kommunen har politianmeldt følgende virksomheder for overtrædelse af byggelovens § 16, stk. 1”.

Ifølge Byggeloven skal ansøgeren om en byggetilladelse fremsende ”relevante tekniske oplysninger om bygningens data til brug for opbevaring” til kommunalbestyrelsen
Den benævnte § 16, stk. 1 kræver, at arbejder ”ikke må påbegyndes uden byggetilladelse”:

- Kommunalbestyrelsen kan kræve, at ansøgeren giver de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelse af ansøgningen….
Anmeldelsen til politiet omfatter:
- Lundeparken A/S (bygherre og ejendommens ejer og datterselskab i BACH-gruppen)
- Projektselskabet ApS (ansøger)
- Adelborg Entreprise ApS (udførende entreprenør)

Stands byggearbejdet!
Ved en besigtigelse af byggegrunden torsdag den 17. april, hvor blandt andre Greve Kommunes Byg og Miljøchef Peter H. Schaarup var til stede, blev det konstateret, at byggearbejdet allerede er påbegyndt:

- På byggepladsen mødtes vi med ansatte fra Adelborg Entreprise, som står for udførelse af byggeriet. Ved besigtigelsen kunne vi se, at håndværkere var i fuld gang med byggearbejdet, og at der allerede er opført mange rækkehuse på grunden. Vi har bedt Adelborg Entreprise om at standse byggearbejdet øjeblikkeligt, da der ikke er givet byggetilladelse til byggeriet endnu, fremgår det af referatet.

Byggemodning skulle stoppes
Allerede den 20. november sidste år blev der holdt et møde på byggepladsen på Lundevej, hvor man drøftede mangler i byggeansøgningen i forhold til byggemodningstilladelsen og byggetilladelsen til etape 1:

- Efter mødet besigtigede vi forholdene på grunden og kunne se, at de allerede var gået i gang med byggemodning og støbe fundamenter til flere boliger. Vi gjorde firmaerne opmærksomme på, at der ikke må byggemodnes eller støbes fundamenter, før der er givet en byggemodningstilladelse og byggetilladelse. Vi har desuden oplyst dem, at alt arbejde over jorden hører til byggetilladelsen, og at de skal overholde standsningspåbuddet af 10. november 2020, refereres det fra kommunen.

Boliger skal fjernes
30. november skriver kommunen som svar på ansøgning om dispensation fra lokalplanen:

- Vi ønsker at fastholde lokalplanens bestemmelser. I skal derfor fjerne de boliger, der ikke overholder de gældende regler og fremsende et rettet projekt igen. Byggeriet skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen og bygningsreglementet 2018 og placeres, som vist i lokalplanens kortbilag. Bygningshøjder, placering af p-pladser, renovation m.v. skal også overholde lokalplanen og BR18...

Overskridelse på 200 procent
2. december bemærker kommunen i et brev, at den opgravede jord fra nogle af bygningerne har et totalt kulbrinte indhold på 300 mg/kg TS, der er op til 200 procent større end det tilladte 210 mg/kg TS.

- Grænseværdien for klasse 1 jord er 100 mg/kg TS. Det betyder, at disse to jordpartier ikke overholder kravet til - ”Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 procent”. Jordpartierne burde således have været bortskaffet og ikke lagt i jordvolden langs Rendebjergvej, påpeger kommunen. Men noteres også, at det ikke kan lade sig at genfinde de enkelte jordpartier i volden.

Læs mere om Byggeri

28/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.