Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommunerne holdes fortsat i stram snor

Kommunerne holdes fortsat i stram snor

Havde nogle kommunalpolitikere håbet, at en ny socialdemokratisk regering ville åbne sluserne for kommunalt forbrug, bliver de slemt skuffet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Politik - samfund

Dette er lykkedes for Regeringen og Kommunernes Landsforening at blive enige om rammerne for næste års kommunale budgetter, og det betyder blandt andet et løft i anlægsloftet på godt én milliard kroner.

Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør, Torben Liborius, mener, at de nye budgetter åbner for, at kommunerne kan hente skrinlagte bygge- og anlægsprojekter op af skuffen, og at snærende bånd på kommunerne løsnes.

På den anden side påpeger han, at der stadig er løse ender i forhold til kommunernes mulighed for at stoppe oversvømmelse, som mangler at blive løst.

1,3 milliarder mere til byggeri
Kommunerne kan i 2020 bygge for 1,3 milliarder kroner mere, idet anlægsrammen hæves fra 17,8 milliarder kroner til 19,1 milliarder kroner.

- Det giver mulighed for at rette op på alt fra slidte skoler, plejehjem, idrætshaller eller andre ting, der halter. Der er fra regeringens side blevet lyttet til kommunernes ønske om en højere anlægsramme, og det kan vi kun rose, siger Torben Liborius.

Økonomiaftalen indeholder dog ingen løsning på, hvordan kommunerne skal finansiere de store opgaver med klimasikring og kystbeskyttelse af veje, byer og naturområder:

- Oversvømmelse er et kæmpe problem allerede nu, og det bliver kun større i fremtiden. Derfor er det problematisk og skuffende, at der ikke er taget særlige skridt hen i mod at løse den udfordring, som kræver både en plan og penge, siger den erhvervspolitiske direktør.

Bør holdes uden for anlægsramme
Han mener grundlæggende, at særlige områder, som eksempelvis indeklima, energirenovering, klimasikring og kystbeskyttelse, bør ligge udenfor anlægsrammen, ligesom også veje og infrastruktur, der generelt forfalder:

- Selv om anlægsrammen bliver højere, er der stadig investeringer, der er så tiltrængte, at anlægsrammen unødvendigt forsinker dem, slutter Torben Liborius.

Same procedure as last year
I øvrigt har den nye regering videreført principperne om at straffe kommunerne, hvis de overskrider de aftalte økonomiske rammer.

1 milliard kroner af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Samtidig er 3 milliarder kroner. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020, ligesom kommuneskatten skal holdes uændret ’under ét’.

Hvis der i 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Nogle kommuner skal dog have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200 millioner kroner under forudsætning af, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende.

Læs mere om Byggeri

6/9 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.