Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommunerne skal kortlægge behov for energirenoveringerFinansminister Nicolai Wammen præsenterede mandag en aftale med KL om næste års økonomi

Kommunerne skal kortlægge behov for energirenoveringer

Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt den kommunale økonomi for 2022, herunder en øget indsats for energirenovering af kommunale bygninger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Et beslutningsforslag i Folketinget om behovet for et løft af den kommunale og regionale bygningsmasse har fået bred politisk opbakning, og det konstateres, at standarden af disse bygninger er meget ringe.

Af beretningen til forslaget fremgår det, at syv ud af ti kommunale bygninger har et ’dårligt energimærke’ og forbruger langt mere energi end nødvendigt.

Staten er i dag underlagt et krav fra EU’s side om at energirenovere med tre procent årligt, og de seneste opgørelser fra statens bygninger viser, at staten stort set opfylder denne målsætning

Kan betale sig
Partierne bag forslaget peger desuden på, at energirenovering ofte kan betale sig, da energibesparelsesprojekter betales hjem over en årrække og har en række positive afledte effekter:

- Derfor har både stat, regioner og kommuner en samlet samfundsøkonomisk interesse i at reducere energiforbruget og optimere standen af hele den offentlige bygningsmasse. Derudover skaber energirenovering beskæftigelse på tværs af hele landet og holder Danmark i balance, hedder det videre.

Passer med økonomiaftale
Beslutningsforslaget ligger pænt i forlængelse af, at regeringen og Kommunernes Landsforening mandag aften indgik økonomisk aftale for 2022, og her blev det blandt andet besluttet, at øge indsatsen for energirenoveringer af kommunale bygninger:

- Som landets samlet set største bygningsejer, kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at energieffektivisere og -optimere deres bygninger, hedder det blandt andet i aftalen.

Regeringen og KL er enige om at igangsætte et fælles arbejde, der skal give overblik over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse, samt anvise konkrete greb til at øge energieffektiviseringer på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.


Indsatsen skal understøtte, at energieffektiviseringsindsatsen sker målrettet, så indsatsen i størst muligt omfang reducerer fossilt energiforbrug, og medfører tilsvarende CO2-reduktioner.
Parterne er enige om at følge op på arbejdet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Læs mere om Byggeri

9/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.